Facebook
רקע                                                                                      

הפרוקסיזום הינו אברון תאי בעל ממברנה אשר נמצא בתאים אאוקריוטים. הפרוקסיזום נחשב כ"מרכז המחזור" של התא. לפרוקסיזום תפקיד בפירוק מולקולות שונות בתא כגון חומצות אמינו שונות, פירוק חומצות מרה, פירוק רדיקלים חופשיים על ידי אנזימים כגון קטלאז ואוראט אוקסידאז. בנוסף לפרוקסיזום תפקדים  מטבוליים, כגון: מטבוליזם של חומצות שומן  - חמצון אלפא ובטא,  ייצור פלסמלוגן - פוספוליפיד הקשור לאלקן. בצמחים פרוקסיזומים מסייעים בתהליך הפוטוסינטזה ותהליך נביטת הזרעים.מבנה הפרוקסיזום                                                                    

פרוקסיזומים דומים מבחינה מורפולוגית לליזוזומים, קוטרם נע בין 1 – 0.1 מיקרומטר. הפרוקסיזום תחום בממברנה ותוכנו מכיל בעיקר אנזימים בעלי תפקיד מטבולי ובעל יכולת לפרק מולקולות שונות בתא. הפרוקסיזום מכיל אנזימיםחלבונים שמקורם בריבוזומים ולאחר מכן מיובאים לפרוקסיזומים לאחר סימונם ברצף חלבון ספציפי.
תפקיד הפרוקסיזום                                                                  

1. פירוק חומצות שומן ארוכות שרשרת וחומצות שומן מסועפות – Branched chain fatty acids, בתאים של בעלי חיים, חומצות שומן מתחמצנות הן בפרוקסיומים והן במיטוכונדריה, אך בשמרים ובצמחים חמצון חומצות השומן מוגבל לפרוקסיומים.
 
2. פירוק חומצות אמינו מסוג – D ( הצורה שרינה פעילה בגוף האדם ) ופירוק פוליאמינים -  Polyamines ( תרכובות אורגניות בעלות יותר משתי קבוצות אמינו ) שונים.
 
3.פירוק רדיקלי חופשיים – O2H2 ופרוקסידים של מימן על יד האנזים קטלאז.
 
4.סינטזת פלסמלוגן – Plasmalogen, פוספוליפידים אשר מכילים קבוצת אתר ונמצאים בממברנות תאי מערכת העצבים, תאי מערכת החיסון ובלב.
5. מעורבות במסלול הפנטוז פוספט. 10% מהאנזימים אשר שותפים למסלול הפנטוז פוספט נמצאים בפרוקסיזום.
 
6. תפקיד בתהליך הפוטוסינתזה. מעגל קלווין גורם להטמעת פחמן ממולקולות  CO2 לפחמן בתרכובות אורגניות - ריבוולוז -1, 5-ביספוספט. עם זאת, האנזים המעורב לעיתים מזרז את הוספת O2 במקום זאת, וכתוצאה מכך מייצר את התרכובת פוספוגליקולאט דו-פחמנית. פוספוגליקולאט הופך לגליקולאט, המועבר לאחר מכן לפרוקסיזום, שם הוא מתחמצן והופך לחומצה האמינית גליצין. גליצין מועברת לאחר מכן למיטוכונדריה ומומרת לחומצה האמינית סרין. סרין מוחזרת לפרוקסיזום ומומרת לגליצרט, המועבר בחזרה לכלורופלסטים.


פרוקסיזום - Peroxisome

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום