Facebook
תפקיד הממברנה                                                                     

1.מחסום פיזיולוגי - הממברנה מהווה מחסום בין פנים התא לסביבתו. הממברנה תוחמת את אברוני התא, מספקת הכנה מכאנית.
2. וויסות ריכוזים - הממברנה מאפשרת מעבר סלקטיבי של חומרים שונים מהסביבה אל התא. מעבר סלקטיבי, על ידי תעלות ומשאבות, עוזר בשמירה על ריכוז חומרים שונים בתא באופן אופטימלי הומיאוסטזיס בתא.
3. הובלת אותות – קולטנים שונים בממברנה משמשים כאמצעי תקשורת עם הסביבה החיצונים וגורמים להעברת אותות ושינוי תהליכים פיזיולוגיים בתוך התא.
4. אינטראקציה עם תאים אחרים – גליקוליפידים וגליקופרוטאינים בממברנה משמשים כאמצעי לתקשורת בין תאית וכן כמצעי להצמדות תאים.

 

מבנה הממברנה                                                                       

הממברנה מורכבת כמעט רובה משומנים וחלבונים אם כי קיימים בה גם סוכרים בעלי תפקידים שונים.
פוספוליפידים
פוספוליפידים מרכיבים את המבנה הבסיסי של הממברנה. בכל מולקולה אחת של פוספוליפיד יש שני קצוות שונים: ראש וזנב. "ראש" הפוספוליפיד מכיל קבוצת פוספט המקנה לו תכונה הידרופילית –  "אוהב" או נמשך למולקולות מים. הזנב מורכב משתי חומצות שומן בעלות תכונה הידרופובית - דוחות מולקולות מים. 


חלבוני הממברנה
חלבונים מהווים  כ 50% מנפח הממברנה. ניתן לסווג את חלבוני הממברנה על פי תפקידם:
 
חלבוני העברה – תעלות, נשאים, משאבות. חלבונים אלו מסייעים בהעברת חומרים אל תוך התא ומחוץ לתא, כגון: יונים, גלוקוז, חומצות שומן וועד. העברת החומרים עשויה להתבצע לפי מפל ריכוזים, ללא השקעת אנרגיה, אך גם כנגד מעבר ריכוזים בהשקעת אנרגיה.
 
קולטנים – חלבונים אלו מאפשרים תקשורת בין תאי הגוף. האותות הנקלטים עשויים על תהליכים בתא כגון: ייצור חלבונים, ייצור אנרגיה, התמיינות וחלוקת התא.
 
חלבוני היכרות – חלבוני היכרות משמשים כתעודת הזהות של התא, סימן לכך שהתא נמנה על רקמות הגוף המוגדרות כ"עצמי". סימון זה חיוני על מנת שתאי מערכת החיסון לא יזהו את התא כפולש וישמידו אותו. טעויות בזיהוי רקמות הגוף גורמות למחלות אוטואימוניות.

חלבוני היצמדות – חלבונים אלו יוצרים קישור בין תאים ובכך מאפשרים היווצרות רקמות.
 
אנזימים – זרזים של תהליכים ביולוגיים.
 
חלבוני מבנה – מחזקים ותומכים מכנית בקרום התא. 


כולסטרול
בתוך הממברנה, נמצאות מולקולות כולסטרול. תפקיד הכולסטרול הינו למנוע מעבר של מולקולות קטנות אל התא, כמו כן מייצבות מולקולות הכולסטרול את תנועת הפוספוליפידים, בכך נשמרת יציבות הממברנה. 


פחמימות / סוכרים

בחלק החיצוני של הממברנה, קיימים פחמימות או סוכרים הקשורים לחלבונים או לשומנים. תפקידם לשמש  ככרטיס זיהוי של התא כ"עצמי", ריפוד והגנה של הממברנה, "דבק" וקישור בין תאי הגוף. 
 
ממברנה הינה קרום התא, קרום זה עוטף את התא כולו ומהווה מחסום בררני בין תוך התא לסביבתו. הממברנה גמישה בעלת מבנה אלסטי בעובי בין 7.5 לבין 10 ננומטרים. הממברנה בנויה משתי שכבות של פוספוליפידים, כאשר הצד ההידרופובי  - הצד הדוחה מים, אשר נמשך לשומן , של הפוספוליפיד נמצא בין השכבות והצד ההידרופילי – הצב הנמשך אל המים, פונה אל החוץ.  
חלבונים, 55 אחוזים;
פוספוליפידים, 25 אחוזים
כולסטרול, 13 אחוזים;
שומנים אחרים, 4 אחוזים
פחמימות, 3 אחוזים.


ממברנה - קרום התא - Membrane

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום