Facebook
יצירת כילומיקרונים                                                                 

לאחר אכילת מזון אשר מכיל שומנים, עוברים השומנים עיכול ראשוני בקיבה ליצירת טיפות שומן גדולות. בחלל המעי הדק טיפות השומן הגדולות יחסית אשר מגיעות מהקיבה עוברות תחלוב על ידי חומצות מרה אשר מופרשות מהכבד. תחלוב השומן על ידי חומצות המרה גורם להיווצרות טיפות שומן קטנות יותר והגדלת שטח הפנים הפנוי לפעולת האנזים ליפאז שמקורו בלבלב.  לאחר עיכול השומן מתקבלת מסה שומנית אשר מורכבת מחומצות שומן חופשיות, מונוגליצרידיםכולסטרול וכולסטרול אסטר – אשר מגיבים עם פוספוליפידים ליצירת מיצלות – גופיפים בעלי ממברנה בעלת שכבה אחת של פוספוליפידים. גודלן של המיצלות הינו פי 200 קטן יותר מאשר טיפות השומן אשר מתקבלות לאחר תחלוב השומן המגיע מהקיבה.
המיצלות אשר נוצרות מתפרקות ומפרישות חומצות שומן חופשיות ומונוגליצרידים, אשר נספגים בתאי המעי. בתוך תאי המעי מונוגליצרידים וחומצות שומן חופשיות מתחברים ליצירת טריגליצרידיםבנוסף למרכיבים שומניים אחרים כגון כולסטרול וויטמינים מסיסי שומן, נארזים בליפופרוטאין ( גופיף אשר מורכב משומן וחלבון ) - כילומיקרון.  ספיגתם של הכילומיקרונים מתרחשת דרך כלי הלימפה ורק לאחר מכן מופרשים הכילומיקרונים למחזור הדם.
מטבוליזם של כילומיקרון                                                           

יצירת חלקיקי כילומיקרון "צעירים" -  Nascent chylomicron
"אריזת השומנים" לכילומיקרון בתאי המעי הינו תהליך מורכב בנו מתבצעים מספר תהליכים: ברשתית האנדופלסמתית החלקה -  Smooth endoplasmic reticulum מולקולות כולסטרול נקשרות לחומצות שומן ליצירת כולסטרול אסטר.
במקביל מיוצר חלבון  - אפוליפופרוטאין B-48, או בשמו המקוצר Apo B-48. תפקיד ה - Apo B-48 הינו לשמש כשלד ליצירת הכילומיקרון.
אנזים בשם - microsomal triglyceride transfer protein, גורם לדחיסת השומנים השונים ביחד עם חלבון ה - Apo B-48 ליצירת כילומקרון "צעיר"  - Nascent chylomicron.

 
חלקיקי הכילומיקרון "הצעירים" נספגים דרך מחזור הלימפה ומשם עוברים אל מחזור הדם. במחזור הדם, באים חלקיקי הכילומיקרון "הצעירים" במגע עם חלקיקי HDL, אשר "תורמים" לכילומיקרון חלבוני אפוליפופרוטאינים נוספים כגון - Apo E ו - Apo CII. אפוליפופרוטאינים אלו חשובים, מאחר ו - Apo CII משמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase, אשר מאפשר "פריקת" טריגליצרידים מהכילומיקרון ו - Apo E מאפשר קשירה של הכילומיקרון לתאי הכבד.
יצירת חלקיקי כילומיקרון "בוגרים" - Mature chylomicron
הטמעת האפוליפופרוטאינים - Apo E ו - Apo CII  בחלקיקי הכילומיקרון "הצעירים"  - Nascent chylomicron, גורמת להפיכתם לחלקיקי כילומיקרון "בוגרים" - Mature chylomicron.
 
חלקיקי הכילומיקרון הבוגרים עוברים בקפילרות הסמוכות לאיברים כגון שרירים ורקמת שומן.
רקמות אלו מפרישות את האנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase אל שכבת האנדותל של הקפילרות הסמוכות אליהם. מאחר וחלקיקי הכילומיקרון "הבוגרים" רכשו את האפוליפופרוטאין Apo CII המשמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז.

ליפופרוטאין ליפאז פועל על הטריגליצרידים המאוכסנים בכילומיקרון וגורם לפירוקם לחומצות שומן ולמולקולות גליצרול. גורל חומצות השומן הינו להיספג ברקמת השריר או השומן, יתרת חומצות השומן שלא נספגות, נקשרות למולקולות אלבומין. גורל הגליצרול הינו להגיע אל הכבד.

 
 

יצירת שיירי חלקיקי כילומיקרון - Chylomicron remnant
לאחר פריקת הטריגליצרידים ( יותר מ 90% מתכולת הטריגליצרידים בכילומיקרון הבוגר ) הופכים חלקיקי הכילומיקרון הבוגרים לשיירי חלקיקי כילומיקרון - Chylomicron remnant.

שיירי חלקיקי הכילומיקרון באים במגע עם חלקיקי HDL, "מוסרים" בחזרה את ה - Apo CII אך עדיין נשארים עם האפוליפופרוטאינים - Apo E ו- Apo B-48.
נוכחות - Apo E מאפשרת לחלקיקי הכילומיקרון להקשר לקולטנים בכבד, כניסת חלקיקי הכילומיקרון לכבד ופירוקם בליזוזומים. מולקולות הכולסטרול אסטר מפורקות למולקולות כולסטרול וחומצות שומן, יתרת הטריליצרידים מפורקים לגליצרול וחומצות שומן וחלבוני האפוליפופרוטאינים יפורקו לחומצות אמינו.  
אפוליפופרוטאין מקור ייצור עיקרי תפקיד
Apo A-I כבד ומעי
ליגנד ל – LCAT.
 
Apo A-II כבד
ליגנד ל – לליפאז בכבד.
 
Apo A-IV מעי
עשוי לסייע בפירוק טריליצרידים.
 
Apo A-V כבד
מסייע בפירוק טריליצרידים על ידי שפעול LPL.
 
Apo B-48 מעי
חלבון מבני עיקרי בכילומיקרונים
 
Apo C-I
כבד
 
ליגנד ל – LCAT.
Apo C-II
כבד
 
קו פקטור ל – LPL.
Apo C-II
כבד
 
מעכב את פעולת LPL.
Apo E
כבד
 
ליגנד לקולטן ל – LDL.
 
אפוליפורוטאינים בכילומיקרון
כילומקרון – chylomicron, הינו חלקיק ממשפחת הליפופרוטאינים. כילומיקרון הינו החלקיק הראשון אשר נוצר בגוף האדם כחלק מתהליך ספיגת שומנים והעברתם לרקמות הגוף השונות.
 
מבנה הכילומיקרון                                                                    

בהשוואה לליפופרוטאינים אחרים, כילומיקרון הינו הליפופרוטאין הגדול ביותר. גודלם של חלקיקי כילומיקרונים משתנה מקוטר 75 ועד ליותר מ -  1000 nm.
כילומיקרונים הינם חלקיקים בעלי דחיסות נמוכה. חלקיקים אלו נוצרים במעי ישירות לאחר ספיגת שומנים ממערכת העיכול והינם החלקיקים בעלי תכולת הטריגליצרידים הגבוהה ביותר. כילומיקרונים מכילים בקירוב ב – 90% טריגליצרידים. ריכוז הכולסטרול בכילומיקרונים הינו יחסית נמוך, כ – 2%, ריכוז הפוספוליפידים הינה כ – 10% וריכוז החלבונים בחלקיק נמוכה יחסית, כ -  1.5%.
חלקיקי הכילומיקרון מכילים מספר אפוליפופרוטאינים. מבניהם Apo B48 מהווה כחלבון מבני ראשוני, Apo CII ו – Apo E, משמשים לזיהוי חלקיקי הכילומיקרון ולשם הפעלת אנזימים וקולטנים הקשורים בפריקת טריגליצרידים מהכילומיקרון וקליטתו בכבד.


כילומיקרון - Chylomicron

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום