Facebook
טריגליצריד או טריאצילגליצרול - Triacylglycerol הינו מבנה  אשר בנוי ממולקולת גליצרול ושלוש חומצות שומן. מולקולת הגליצרול מכילה  שלוש קבוצות הידרוקסיל,  אשר מגיבות עם קבוצת הקרבוקסיל בחומצות השומן ליצירת קשר אסטרי.  
1. חומצת שומן לפני קשירתה למולקולת הגליצרול.
2. יצירת אסטר של חומצת שומן וגליצרול ותוצר לוואי – מולקולת מים.
קיימים טריגליצירידים פשוטים אשר מכילים 3 חומצות שומן זהות וטריגליצרידים מורכבים אשר מכילים חומצות שומן שונות. רוב חומצות השומן אשר קשורות בטריגליצרידים הינן חומצות שומן בעלות 18 – 16 פחמנים, אולם קיימים טריגליצרידים אשר מכילים חומצות שומן באורך בינוני –
Medium-chain triglycerides  -MCTs אשר עשויים להכיל חומצות שומן בעלות 8 – 12 פחמנים.
 
טריגליצרידים מהווים כ – 95% מכלל השומנים במזון ומהווים את צורת האכסון העיקרים של שומן ברקמת השומן ובתאי השריר בגוף האדם.
תאי שומן תת עורי. תאי השומן בנויים ממאגר גדול של שומן  - ברובו טריגליצרידים, בעוד גרעין התא ושאר מרכיביו נדחקים ממרכז התא. 
תאי שומן ברקמת השריר - מאגר טריגליצרידים.
טריגליצרידים במזון                                                                  

הרכב חומצות השומן בטריגליצרידים במזון משתנה, מאחר ובמזונות שונים קיים מספר מגוון של חומצות שומן
התפלגות חומצות השומן בשמן זית הינה בשיעור של כ – 76% חומצה אולאית –   i18:1 n-9, 10% חומצה לינולאית - i18:2 n-6 , 10% חומצה פלמיטית – 16:0 , כ – 2% חומצה סטארית 18:0 וכ – 2% חומצה אלפא לינולנית –  i18:3 n-3. טרגיליצרידים בשמן זית עשויים להכיל 3 יחידות של חומצת שומן אולאית  18:1 n-9 או הרכבים שונים של חומצות שומן:
עיכול וספיגת טריגליצרידים                                                       

עיכול טריגליצרידים מתחיל בחלל הפה, כאשר מופרש האנזים ליפאז לשוני - Lingual lipase אשר מפרק חלק מהטריגליצרידים לדיגליצרידים וחומצות שומן חופשיות. לאחר לעיסת המזון ובליעתו עובר המזון אל הקיבה, בה ממשיך הליפאז הלשוני לפרק טריגליצרידים.  פעולת הליפאז הלשוני אינה נחשבת למשמעותית ומהווה כ – 10% מכלל מסת השומן אשר מתעכל ונספג במערכת העיכול. בקיבה מופרש ליפאז קיבתי  - Gastric lipase אשר ממשיך לפרק חלק מהטריגליצרידים לדיגליצרידים וחומצות שומן חופשיות. פעולתם של הליפאז הלשוני והליפאז הקיבתי מוגבלת בשל חשיפת שטח פנים קטן יחסית היות וטיפות השומן הנוצרות בחללים אלו הינן גדולות באופן יחסי.

בחלל המעי הדק טיפות השומן הגדולות יחסית אשר מגיעות מהקיבה עוברות תחלוב על ידי חומצות מרה אשר מופרשות מהכבד. תחלוב השומן על ידי חומצות המרה גורם להיווצרות טיפות שומן קטנות יותר והגדלת שטח הפנים הפנוי לפעולת האנזים ליפאז שמקורו בלבלב.  לאחר עיכול השומן מתקבלת מסה שומנית אשר מורכבת מחומצות שומן חופשיות, מונוגליצרידים, כולסטרול וכולסטרול אסטר – אשר מגיבים עם פוספוליפידים ליצירת מיצלות – גופיפים בעלי ממברנה בעלת שכבה אחת של פוספוליפידים. גודלן של המיצלות הינו פי 200 קטן יותר מאשר טיפות השומן אשר מתקבלות לאחר תחלוב השומן המגיע מהקיבה.
 
המיצלות אשר נוצרות מתפרקות ומפרישות חומצות שומן חופשיות ומונוגליצרידים, אשר נספגים בתאי המעי. בתוך תאי המעי מונוגליצרידים וחומצות שומן חופשיות מתחברים ליצירת טריגליצרידים.

טריגליצרידים בנוסף למרכבים שומניים אחרים כגון כולסטרול וויטמינים מסיסי שומן, נארזים בליפופרוטאין ( גופיף אשר מורכב משומן וחלבון ) בשם כילומיקרון. מאחר והכילומיקרונים הינם חלקיקים גדולים ואינם יכולים לנוע בקפילרות שקוטרן קטן, ספיגתם של הכילומיקרונים מתרחשת דרך כלי הלימפה.
כילומיקרון -  Chylomicrons הינו ליפופרוטאין אשר מורכב ברובו מטריגליצרידים – כ – 90%. כילומיקרונים אשר נספגים במחזור הלימפה מועברים למחזור הדם ומספקים טריגליצרידים לרקמת השומן ולרקמת השריר.
מטבוליזם של טריגליצרידים                                                       

יצירת חלקיקי כילומיקרון "צעירים" -  Nascent chylomicron
"אריזת השומנים" לכילומיקרון בתאי המעי הינו תהליך מורכב בנו מתבצעים מספר שלבים: ברשתית האנדופלסמתית החלקה -  Smooth endoplasmic reticulum מולקולות כולסטרול נקשרות לחומצות שומן ליצירת כולסטרול אסטר.
במקביל מיוצר חלבון  - אפוליפופרוטאין B-48, או בשמו המקוצר Apo B-48. תפקיד ה - Apo B-48 הינו לשמש כשלד ליצירת הכילומיקרון.
אנזים בשם - Microsomal triglyceride transfer protein, גורם לדחיסת השומנים השונים ביחד עם חלבון ה - Apo B-48 ליצירת כילומקרון "צעיר"  - Nascent chylomicron.

 
חלקיקי הכילומיקרון "הצעירים" נספגים דרך מחזור הלימפה ומשם עוברים אל מחזור הדם. במחזור הדם, באים חלקיקי הכילומיקרון "הצעירים" במגע עם חלקיקי HDL, אשר "תורמים" לכילומיקרון חלבונים -  אפוליפופרוטאינים נוספים כגון - Apo E ו - Apo CII. אפוליפופרוטאינים אלו חשובים, מאחר ו - Apo CII משמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase, אשר מאפשר "פריקת" טריגליצרידים מהכילומיקרון ו - Apo E מאפשר קשירה של הכילומיקרון לתאי הכבד.
יצירת חלקיקי כילומיקרון  "בוגרים" - Mature chylomicron
הטמעת האפוליפופרוטאינים - Apo E ו - Apo CII  בחלקיקי הכילומיקרון "הצעירים"  - Nascent chylomicron, גורמת להפיכתם לחלקיקי כילומיקרון "בוגרים" - Mature chylomicron.
 
חלקיקי הכילומיקרון הבוגרים עוברים בקפילרות הסמוכות לאיברים כגון שרירים ורקמת שומן.
רקמות אלו מפרישות את האנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase אל שכבת האנדותל של הקפילרות הסמוכות אליהם. מאחר וחלקיקי הכילומיקרון "הבוגרים" רכשו את האפוליפופרוטאין Apo CII המשמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז.


ליפופרוטאין ליפאז פועל על הטריגליצרידים המאוכסנים בכילומיקרון וגורם לפירוקם לחומצות שומן ולמולקולות גליצרול. גורל חומצות השומן הינו להיספג ברקמת השריר או השומן, יתרת חומצות השומן שלא נספגות, נקשרות למולקולות אלבומין. גורל הגליצרול הינו להגיע אל הכבד.
שינוע טריליצרידים מהכבד אל רקמות הגוף - יצירת חלקיקי VLDL "צעירים" - Nascent VLDL
חלקיקי VLDL נוצרים בכבד על ידי חיבור מספר מרכיבים: אפוליפופרוטאין Apo B100, טריגליצרידים, פוספוליפידים וכולסטרול. אפוליפופרוטאין Apo B100 משמש כחלבון מבני ל – VLDL וכליגנד לקולטן ל – LDL.
 


יצירת חלקיקי VLDL "בוגרים"  - Mature VLDL
חלקיקי VLDL "הצעירים" מופרשים מהכבד אל מחזור הדם. במחזור הדם, באים חלקיקי ה -  VLDL "הצעירים" במגע עם חלקיקי HDL, אשר "תורמים" ל -  VLDL חלבוני אפוליפופרוטאינים נוספים כגון - Apo E ו - Apo CII. אפוליפופרוטאינים אלו חשובים, מאחר ו - Apo CII משמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase, אשר מאפשר "פריקת" טריגליצרידים מחלקיקי ה - VLDL ו - Apo E מאפשר קשירה של חלקיקי LDL ( שנוצרים בהמשך מ - VLDL ) לתאי הכבד.
 
הטמעת האפוליפופרוטאינים - Apo E ו - Apo CII  בחלקיקי ה - VLDL "הצעירים" -  Nascent VLDL  גורמת להפיכתם לחלקיקי VLDL "בוגרים"  - Mature VLDL.
 
חלקיקי ה - VLDL הבוגרים עוברים בקפילרות הסמוכות לאיברים כגון שרירים ורקמת שומן.
רקמות אלו מפרישות את האנזים ליפופרוטאין ליפאז - Lipoprotein lipase אל שכבת האנדותל של הקפילרות הסמוכות אליהם.

מאחר וחלקיקי ה - VLDL "הבוגרים" רכשו את האפוליפופרוטאין Apo CII המשמש כקואנזים לאנזים ליפופרוטאין ליפאז, ליפופרוטאין ליפאז פועל על הטריגליצרידים המאוכסנים ב - VLDL וגורם לפירוקם לחומצות שומן ולמולקולות גליצרול. גורל חומצות השומן הינו להיספג ברקמת השריר או השומן, יתרת חומצות השומן שלא נספגות, נקשרות למולקולות אלבומין. גורל הגליצרול הינו להגיע אל הכבד.


טריגליצרידים - Triglyceride

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום