Facebook
לכל האורגניזמים יש את הגנים לייצור הקסוקינאז.

ביונקים קיימים 4 איזואנזימים שונים:                                           

 
הקסוקינאז A/I – מצוי בכל הרקמות, בעל אפיניות גבוהה לגלוקוז. פעילות נשארת קבועה תחת שינויים פיזיולוגיים. אנזים זה נמצא בדופן החיצונית של המיטוכונדריה, אשר מאפשרת קרבה ל – ATP.
 
הקסוקינאז B/II – מצוי ברוב הרקמות, מצוי ברקמת השריר והלב. אנזים זה נמצא בדופן החיצונים של המיטוכונדריה, אשר מאפשרת קרבה ל – ATP.
 
הקסוקינאז C/III – מעוקב על ידי גלוקוז, הסובסטרט של האנזים, מעט ידוע על תפקידו הביולוגי.
 
הקסוקינאז D/IV – מכונה בשם גלוקוקינאז, נמצא בכבד, לבלב, היפותלמוס ובמעי הדק.

 
 
הבדלים בין הקסוקינאז וגלוקוקינאז:                                           
 
הקסוקינאז נוכח בכל רקמות הגוף אך גלוקוקינאז קיים רק בכבד, לבלב, היפותלמוס ובמעי הדק,  הקסוקינאז פעיל כל הזמן, אבל גלוקוקינאז פעיל רק כאשר גלוקוז יותר נוכח.
להקסוקינאז יש ערך Km נמוך, לגלוקוקינאז יש ערך Km גבוה.
הקסוקינאז הינו אנזים אלוסטרי בעוד שגלוקוקינאז אינו.
פעולתו של הקסוקינאז אינה מושרה על ידי אינסולין, פעילותו של גלוקוקינאז מושרה על ידי אינסולין
הקסוקינאז מעוקב על ידי התוצר  - גלוקוז 6 פוספט, ואילו לגלוקוקינאז אין מנגנון עיקוב. 

מושגים

הקסוקינאז - Hexokinase

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
הקסוקינאזות הינם אנזימים אשר מבצעים זרחון – הוספת קבוצת פוספט, להקסוזות – חד סוכרים בעלי שישה פחמנים. לדוגמה: זרחון גלוקוז על ידי הקסוקינאז לגלוקוז 6 פוספט בגליקוליזה.
פעולת הזרחון מתבצעת על ידי העברת קבוצת פוספט ממולקולת ATP למולקולת החד סוכר