Facebook
ATP הינו התוצר הסופי של פירוק אבות המזון לאנרגיה בגופנו. גוף האדם אינו יכול להפיק אנרגיה באופן ישיר משבירת מולקולות שומן או גלוקוז, לשם כך קיימים מסלולי פירוק אנזימתיים, גליקוליזה ומעגל קרבס, אשר כתוצר סופי "מייצרים" מולקולות ATP אשר משמשות כמצבורי אנרגיה זמינים. 
כאשר קבוצת פוספט מוסרת מ -  ATP, משתחררת אנרגיה, ATP הופך ל – ADP, חומר בעל רמת אנרגיה נמוכה יותר, מאחר ו – ADP מכיל 2 קבוצות פוספט. שחרור קבוצת פוספט נוספת מ – ADP, יגרום לשחרור אנרגיה נוספת והמרת ADP ל – AMP, אשר מכיל קבוצת פוספט אחת. 
אנרגיה מהירה לעבודה שרירית:

שתי מערכות עיקריות מאפשרות שימוש מהיר ב - ATP:
1. מערכת מידית- ATP-CrP .
2. גליקוליזה.
 
1. מערכת מידית- ATP .ATP-CrP מפורק ל ADP+P. פירוק זה משחרר אנרגיה אשר במקרה של פעילות גופנית לכיווץ השריר מומרת לאנרגיה קינטית.
חידוש ATP נעשה על ידי האנזים קריאטין קינאז, כאשר ל-ADP מחוברת קבוצת פוספט –P. חידוש קבוצת הפוספט - P נעשה על ידי קריאטין פוספט - CrP. קריאטין פוספט מתפרק לקריאטין Cr ולקבוצת פוספט -P אשר מתחברת ל-ADP שהופך ל- ATP. נותרנו עם Cr בודד.
 
2. גליקוליזה - קריאטין פוספט-CrP נמצא בכמות קטנה מאוד בשריר ולכן כאשר ריכוז ה-CrP יורד, יש לעבור למערכת חדשה. המערכת המתאימה היא הגליקוליזה. חומר הגלם של הגליקוליזה הינו גלוקוז. תהליך הפירוק של הגלוקוז הינו ארוך יותר ובסופו של התהליך נקבל 2 מולקולות ATP מכל מולקולות גלוקוז אחת. היתרון במערכת הוא, בנוסף לשחרור גדול יותר של ATP, זמינותו של חומר הגלם (גלוקוז).
חומר אנזים זמן פעילות (שניות) כמות בשריר (mmol/kg) מערכת הפירוק
ATP ATPase 1-2 7 ATP-CP
CP CPK 5-7 20-25 ATP-CP
גליקוגן PFK פוספופרוקטוקינאז 10-60 250-350 גליקוליזה
 
חידוש ATP - CP זמן בשניות
50% 30
75% 60
90% 120
100% 180
 

מעבר לשחרור אנרגיה - ATP - תפקידים נוספים

ל – ATP תפקידים נוספים בגוף האדם. ATP משמש במערכת העצבים כמוליך עצבי.
 


ATP פועל כמוליך עצבי מהיר, משתחרר מהטרמינלים הפרה-סינפטיים ומפעיל קולטנים ספציפיים על נוירונים פוסט-סינפטיים.

ATP מפעיל שני סוגים עיקריים של קולטנים: קולטני P2X וקולטני P2Y. קולטני P2X הם קולטנים יונוטרופיים המופעלים במהירות על ידי ATP ומתווכים העברה סינפטית מהירה. קולטני P2Y הם קולטנים מטבוטרופיים המופעלים על ידי ATP ומווסתים את הפלסטיות הסינפטית.

במערכת העצבים המרכזית, הוכח כי ATP ממלא תפקיד בלמידה וזיכרון, תפיסת כאב וחרדה.

במערכת העצבים ההיקפית, הוכח כי ATP ממלא תפקיד בתפיסת כאב, תפקוד חיסוני ודלקת.

 


Adenosine triphosphate - ATP

אדנוזין טרי פוספאט Adenosine triphosphate – ATP 
מולקולה המורכבת מהנוקלאוטיד אדנוזין ושלוש יחידות קבוצת פוספט ( P ) .
במבנה זה מאוכסנת אנרגיה אשר משתחררת לאחר ניתוק יחידהשל חומצה פוספורית,
התוצר הינו אדנוזין המחובר לשתי קבוצות של חומצה  פוספורית: אדנוזין די פוספאט
, Adnosine diphosphate – ADP .

ייצור  S-adenosyl methionine (SAM) 
 
S-adenosyl methionine (SAM) – הינה מולקולה המעורבת בתהליכים מטבוליים רבים, כולל מתילציה ותגובות טרנסמתילציה.
 
SAM מיוצר בתאים באמצעות תגובה בין מתיונין ל-ATP, אשר מזורזת על ידי האנזים מתיונין אדנוסילטרנספראז (MAT). תגובה זו גורמת ליצירת SAM ושחרור קבוצת הפוספט. תפוקת ה-ATP בתגובה זו תלויה בזמינות של מתיונין ובפעילות של MAT, כמו גם בגורמים אחרים כגון עקה חמצונית ושינויים בדרישת האנרגיה התאית.
 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום