Facebook
יצירת חלקיק – HDL                                                                

תהליך יצירתם של חלקיקי ה – HDL מתחילה בייצורו של  האפוליפופרוטאין בעל התפקיד המבני המשמעותי ביותר – אפוליפופרוטאין A1 – Apo A1.
Apo A1 מיוצר בעיקר בכבד ובמידה מועטה יותר במעי. Apo A1  מיוצר בתחילה כ – Pro Apo A1 חלבון בעל 267 חומצות אמינו, אשר מכיל שייר בן 24 חומצות אמינו נוספות. פרוטאז מנתק את שייר חומצות האמינו ומתקבל האפוליפופרוטאין - Apo A1. בנוסף ל - Apo A1 חלקיקי HDL מכילים אפוליפופרוטאינים נוספים כגון: Apo A2, Apo C1, Apo C2 ו – Apo E.
 
 Apo A1  משתחרר לזרם הדם. כאשר Apo A1  מגיע לקפילרות של איברים כגון רקמת שומן, שרירים, מוח, Apo A1  קושר אליו מולקולות כולסטרול ופוספוליפידים.
מקור מולקולות הפופסוליפידים הינו ממבראנות התאים איתן בא - Apo A1  במגע, אולם מולקולות הכולסטרול החופשי צריכות להגיע מתוך התאים  - מהציטוזול.

 
טרנפורטר - חלבון בשם ABCA1  - ATP-binding cassette transporter 1 גורם להוצאת מולקולות כולסטרול חופשי מתאי הגוף.
לאחר קשירת פוספוליפידים ומולקולות כולסטרול  ל - Apo A1  נוצר חלקיק ראשוני, חלקיק HDL "צעיר" - Nascent HDL המוכר גם כ-pre-beta HDL.
 
בנוסף לקבלת מולקולות פוספוליפידים וכולסטרול חופשי מתאי הגוף, ליפופרוטאינים כגון כילומיקרונים ו – VLDL  "תורמים" מולקולות פוספוליפידים וכולסטרול חופשי  לחלקיקי ה – HDL "הצעירים"
 
בשלב זה צורתם של חלקיקי ה – HDL "הצעירים" הינה צורת דיסק. חלקיקי ה – HDL "הצעירים" יצטרכו מולקולות כולסטרול אסטר על מנת להפוך לחלקיקי HDL "בוגרים" – Mature HDL, בעלי צורה כדורית. הפיכת מולקולות כולסטרול חופשי לכולסטרול אסטר מתבצעת על ידי האנזים
Lecithin–cholesterol acyltransferase – LCAT.

 
Apo A1  משמש כקופקטור לאנזים -  Lecithin–cholesterol acyltransferase – LCAT ומשפעל את האנזים. LCAT אשר גורם לחומצות שומן מלציטין להתחבר למולקולות כולסטרול, ליצירת מולקולות כולסטרול אסטר. מולקולות הכולסטרול אסטר נעות למרכז חלקיקי ה – HDL וגורמות לשינוי צורת החלקיק לצורה כדורית ולהפיכתם של חלקיקי ה - HDL "הצעירים" לחלקיקי HDL "בוגרים" - Mature HDL המוכרים גם בשם - alpha-HDL
חלקיקי ה – HDL יכולים לעבור שני מסלולים מטבולים:
1. קליטה ישירה על ידי הכבד. בממברנת תאי הכבד קיים קולטן בשם
  Scavenger receptor type B1 – SR -B1 . כאשר חלקיקי ה – HDL נצמדים לתאי הכבד - SR-B1 גורם למעבר מולקולות כולסטרול מחלקיקי ה – HDL אל תאי הכבד.

 
2. שחלוף כולסטרול וטריגליצרידים עם ליפופרוטאינים כגון: כילומיקרונים וחלקיקי VLDL ורק לאחר מכן קליטת חלקיקי ה – HDL  על ידי הכבד. האנזים Cholesteryl ester transfer protein –CETP גורם להעברת מולקולות כולסטרול מחלקיקי ה – HDL לליפופרוטאינים ובתמורה רוכשים חלקיקי ה – HDL מולקולות טריליצרידים מחלקיקי הכילומיקרונים וה – VLDL.
לאחר שחלוף מולקולות כולסטרול וטריגליצרידים חלקיקי ה – HDL נקלטים בכבד ואנזים בשם  hepatic lipase – גורם לפירוק מולקולות הטריגליצרידים בחלקיקי ה – HDL לחומצות שומן ואכסונן בכבד.

 
 
לאחר פריקת מולקולות טריגליצרידים וכולסטרול מחלקיקי ה – HDL על ידי הכבד, נוצרים חלקיקי HDL אשר מכילים פחות שומנים, חלקיקים אלו נקראים שיירי חלקיקי HDL – HDL Remnant.
שיירי ה – HDL נקלטים בכליות, אשר מפרקות את רוב חלבוני ה - Apo A1. שארית חלבוני ה - Apo A1 מתפרקים בכבד.
אפוליפופרוטאין מקור ייצור עיקרי תפקיד
Apo A-I כבד ומעי
חלבון מבני עיקרי ב – HDL, ליגנד ל – LCAT.
 
Apo A-II כבד
חלבון מבני ב – HDL, ליגנד ל – לליפאז בכבד.
 
Apo A-IV מעי
עשוי לסייע בפירוק טריליצרידים.
 
Apo A-V כבד
מסייע בפירוק טריליצרידים על ידי שפעול LPL.
 
Apo C-I
כבד
 
ליגנד ל – LCAT.
Apo C-II
כבד
 
קו פקטור ל – LPL.
Apo C-II
כבד
 
מעכב את פעולת LPL.
Apo E
כבד
 
ליגנד לקולטן ל – LDL.
Apo M כבד וכליות

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
 
HDL הינו ליפיפורוטאין בעל צפיפות גבוהה. חלקיקי ה – HDL מכילים ריכוז גבוה של חלבונים לעומת שומנים. חלקיקי ה – HDL חשובים לתהליך בו כולסטרול נקלט על ידם מתאי הגוף וחוזר אל הכבד, תהליך זה מכונה כטרנספורט הפוך של כולסטרול – Reverse cholesterol transport pathway, אשר בגינו מכונה ה – HDL כ"כולסטרול הטוב".
חלקיקי ה – HDL מכילים חלבונים רבים אשר מאפשרים לחלקיק ה – HDL למלא תפקיד אנטי דלקתי וכן כנוגד חמצון.


מבנה ה – HDL                                                                       

חלקיקי ה – HDL הינם הקטנים ביותר בהשוואה לליפופרוטאינים אחרים. קוטרם נע בין 12 – 5  nm.
חלקיקי HDL הינם ליפופרוטאינים בעלי דחיסות גבוהה, בשל יחס חלבונים גבוה ביחס לשומנים המרכיבים את החלקיק. אחוז  החלבונים בחלקיקי ה - HDL הינו כ - 36% בממוצע, ריכוז הכולסטרול ב - HDL הינו  כ – 28%, ריכוז הפוספוליפידים הינו כ – 28%, חלקיקי ה - HDL הינם בעלי תכולת הטריגליצרידים הנמוכה ביותר, בקירוב ב – 4% טריגליצרידים
חלקיקי ה – HDL מכילים אפוליפופרוטאינים שונים. העיקרי מבניהם הינו - Apo A1 אשר משמש כחלבון מבני ראשוני ליצירת חלקיקי ה – HDL ובנוסף משמש לשפעול חלבונים כגון: ABCA1 ו - LCAT אשר מאפשרים את ל - Apo A1 לצבור מרכיבים שומניים ליצירת חלקיקי HDL בוגרים.
אפוליפורוטאינים בחלקיקי HDL
תהליך הטרנספורט ההפוך של כולסטרול - Reverse cholesterol transport pathway

רוב תאי הגוף מייצרים כולסטרול ומקבלים כולסטרול מליפופרוטאינים אשר נעים במחזור הדם.
לכולסטרול תפקידים חשובים בגוף האדם אך הצטברותו בתאים מעבר לכמות דרושה
אינה רצויה.
מספר רקמות כגון רירית המעי או תאים בעור מסוגלים להפריש עודפי כולסטרול באופן ישיר אל מחוץ לתא, אולם רוב תאי הגוף אינם מסוגלים לבצע פעולה זו. ברקמות אלו משמשים מקרופאגים כתאים אשר תפקידים לקלוט מולקולות כולסטרול ולהעבירן אל חלקיקי HDL.  
 
תחילת התהליך בו כולסטרול מועבר בחזרה לכבד, מתחיל בתאי דם לבנים – מקרופאגים. המקרופאגים הינם תאי דם לבנים בעלי יכולת "בליעה" ופירוק של תאים, חיידקים וחומרים שונים בגוף. המקרופאגים "בולעים" מולקולות כולסטרול , כאשר ריכוז הכולסטרול במקרופאגים גדל, חלק ממולקולות הכולסטרול מומרות לנגזרות מחומצנות
של כולסטרולאוקסיסטרולים – Oxysterols.
עליה בריכוז ה אוקסיסטרולים – Oxysterols גורמת לשפעול Liver X receptor – LXR. 
LXR הינו קולטן בגרעין התא אשר גורם לביטוי גנים וייצור חלבונים. בתגובה עליית ריכוז האוקסיסטרולים מיוצרים במקרופאגים שני חלבונים נשאים:  ABCA1 ו -  ABCG1 אשר גורמים להוצאת מולקולות כולסטרול מחוץ למקרופאגים אל חלקיקי ה – HDL. החלבוןABCA1 גורם ליציאת מולקולות כולסטרול ל – Apo A1 ואילו ABCG1 גורם ליציאת מולקולות כולסטרול אל חלקיקי HDL "בוגרים".
מולקולות כולסטרול נוספות עשויות לצאת מהמקרופאגים דרך דיפוזיה ולהיקלט בחלקיקי ה – HDL.

 
לאחר קליטת מולקולות כולסטרול בחלקיקי HDL, כולסטרול נע אל עבר הכבד בשני מסלולים:
1. חלקיקי HDL נעים אל הכבד ונקשרים לקולטן SR-B1 אשר גורם להעברת מולקולות כולסטרול אל תוך הכבד.
2. חלקיקי HDL, בתיווך האנזים CETP יכולים להעביר מולקולות כולסטרול לליפולרוטאינים אשר מכילים APO B כגון כילומיקרונים, VLDL, LDL. ליפופרוטאינים אלו יגיעו בסופו של דבר אל הכבד אשר יקלוט את מולקולות הכולסטרול.  


High density lipoprotein - HDL

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום