Facebook
FAD, משמש כגורם מחזר וכקבוצה פרוסתטית / קו פקטור – מולקולה אשר נקשרת לאנזים ומאפשרת ביחד עם האנזים ביצוע פעולה ביוכימית.  לדוגמה: FAD, משמש כקבוצה פרוסתטית של האנזים סוקצינט הידרוגנאז - succinate dehydrogenase במעגל קרבס ובתהליך הזרחון החמצוני במיטוכונדריה.
FADH2
חיזור FAD על ידי הוספת שני יוני +H ושני אלקטרונים יוצר מולקולת FADH2.
ל – FAD קיימים שני מצבי חיזור – FADH ו – FADH2, תכונה זו מקנה ל – FAD, את היכולת להוציא לפועל ראקציות חיזור מגוונות אשר כוללות מעבר אלקטרונים ופרוטונים – אחד או שניים וכן מעבר יוני הידרוניום. מולקולת  FAD משמשת כקו פקטור בריאקציות ביוכימיות שונות בהן: מטבוליזם של חומצות אמיניות, חמצון שומנים – חמצון בטא, ותיקון DNA


Flavin adenine dinucleotide - FAD

פלאבין-אדנין-דינוקלאוטיד - Flavin adenine dinucleotide FAD, הינה מולקולה הבניה מחיבור של FMN ו – ADP. גם FAD  ו – FMN, הינן נגזרת של ויטמין B2 – ריבופלאבין
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום