Facebook
תרומבוקסנים הינם מולקולות ממשפחת האיקוסנואידים. תרומבוקסנים שייכים לתת משפחה המכונה פרוסטנואידים ומיוצרים מפרוסטגלנדינים

תרומבוקסן -A2  - TXA2 המיוצר על ידי טסיות דם מעודד הצמדות טסיות דם וגורם לקרישת דם ולהיצרות כלי הדם. שני התרומבוקסנים העיקריים הינם -  TXA2 ו - TXB2. TXA2 פעיל מאוד ובעל אורך חיים של 30 שניות בלבד, לאחר מכן  TXA2 עובר הידרוליזה ליצירת TXB2שאינו פעיל. התרומבוקסנים נגזרים מחומצה ארכידונית ומסלול יצירתם קשור למסלול יצירת פרוסטגלנדינים.
ייצור תרומבוקסנים                                                              

האנזים פוספוליפאז  - A2  - Phospholipase  גורם להוצאת חומצה ארכידונית מפוספוליפידים הקשורים לממברנת התא. לאחר שחרור החומצה הארכידונית כחומצה חופשית בתא, החומצה הארכידונית עשויה לעבור מטבוליזם במספר מסלולים: מסלול הליפוקסינגנאז – lipoxygenase pathway אשר אינו רלוונטי לייצור פרוסטגלנדינים ומסלול הציקלואוקסיגנאז - cyclooxygenase pathway.

במסלול הציקלואקסינגאז – COX, פועלים על החומצה הארכידונית מספר אנזימים: ציקלואוקסיגנאז 1  - COX1, ציקלואוקסיגנאז 2  - COX2 ופרוקסידאז. במסלול בן שני שלבים נוצרים הפרוסטגלנדינים PGG2 ו – PGH2.

מפרוסטגלינדין PGH2, על ידי האנזים תרומבוקסן סינטאז – Thromboxane synthase נוצר תרומבוקסן   TXA2. TXB2 נוצר מ - TXA2 על ידי הידרוליזה.
גורמים המשפיעים על ייצור תרומבוקסנים:
היות ותהליך ייצור התרומבוקסנים מתחיל עם פעולתו של האנזים פוספוליפאז  - A2, שפעול האנזים או עיכוב פעולתו ישפיעו על תחילת התהליך.
גורמים אשר מעודדים את פעולת פוספוליפאז  - A2:
אפינפרין  - אדרנלין.
תרומבין.
אנגיוטנסין II.
ברדיקינין.
ואזופרסין.
 
גורמים אשר מעכבים את פעולת פוספוליפאז  - A2:
הורמונים סטרואידים – קורטיקוסטרואידים.

 
מאחר ולאחר שחרור החומצה הארכידונית ממברנת התא, אנזימים מסוג ציקלואוקסיגנאז – COX, אחראיים על המשך התהליך, עיכוב פעולת COX תמנע את המשך התהליך וייצור תרומבוקסנים.
 
מעכבי COX
משפחת תרופות מסוג נוגדי דלקת לא סטרואידים - Nonsteroidal anti-inflammatory drugs  -
NSAIDs.
משפחת תרופות זו מונה תרופות נוגדות דלקת לא סלקטיביות ותרופות נוגדות דלקת סלקטיביות לאנזים ציקלואוקסיגנאז 2 – COX. מבין התרופות השייכות למשפחה זו ניתן למצוא תרופות מוכרות כגון: אספירין, ארקוקסיה, וולטרן, אדויל ואקמול.
 
 
ייצור  תרומבוקסנים אינו תלוי רק בשחרור חומצה ארכידונית ממברנת התא. מקור נוסף לחומצה ארכידונית הינו קבלתה מהמזון. בנוסף, נגזרות שונות כגון: TX3 נוצרות מחומצות שומן רב בלתי רוויות המתקבלות מהמזון. 


תרומבוקסנים - Thromboxanes

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום