Facebook
רקע                                                                                      

הרשתית האנדופלזמית -  Endoplasmic Reticulum – ER הינה רשת ענפה של ערוצים מוגבלים בממברנה בתוך הציטופלזמה של רוב תאי בעלי החיים. למעשה ממברנת התא ומעטפת גרעין התא מחוברות ביניהן באמצעות צורות שונות של רשתית אנדופלזמתית.
 
הרשתיות האנדופלזמיות קיימות בתאים שונים במספר צורות ושונות הן בהרכב הכימי והן ובארגון המבני. רשתיות האנדופלזמיות מסוימות נמצאות במבנה יריעה קרומיות שטוחה וחלקן  נמצאות במבנה צינוריות מסועפות או כממברנות שלפוחית. אף על פי כן צורות אלו אינן קבועות והן עוברות שינוי מצורה אחת לצורה אחרת ולהיפך.
 
למרות שהרשתית האנדופלזמית קיימת בתאי בעלי חיים, תאי דם אדומים – אריתרוציטים, ביציות ותאים עובריים אינם מכילים את הרשתית האנדופלזמית כחלק ממבנה התא.
 
הרשתית האנדופלזמית עשויה להיות מחוספסת - Rough endoplasmic reticulum או חלקה - Smooth endoplasmic reticulum. הרשתית האנדופלזמית המחוספסת, אשר מכילה ריבוזומים, הינה אתר לייצור וקיפול חלבונים. הרשתית האנדופלזמית החלקה אינה מכילה ריבוזומים. בשני הסוגים של הרשתית האנדופלזמית קיימים אנזימים ספציפיים לסוג הרקמה, אשר מסייעים ביצירת מולקולות ייחודיות לתא.
רשתית אנדופלזמית – מבנה                                                      

בדומה לממברנת התא, ממברנת הרשתית האנדופלזמית בנויה משתי שכבות פוספוליפידים ומרכיבי ממברנה שונים. אחוז השומנים בממברנת הרשתית האנדופלזמית גבוה ביחס לחלבוני הממברנה. השומנים הנפוצים בה הינם: פוספוליפידים,
ליפידים ניטרליים, סולפוליפידים, כולסטרול ופיטוסטרולים.
 
ממברנת הרשתית האנדופלזמית מכילה כ – 30 - 40  סוגים שונים של חלבונים. רבים מחלבונים אלו הינם אנזימים כגון: חלבוני ציטוכרום P 450 ותתי קבוצותיו, ציטוכרום C רדוקטאז, ציטוכרום  C5, גלוקוז 6 פוספוטאז. כמו כן, קיימים בממברנה חלבונים אשר קשורים לקיפול, שינוי מבני והובלת חלבונים.

ממברנת הרשתית האנדופלזמית נשארת רציפה כהמשך של ממברנת התא, מעטפת גרעין התא ומערכת גולג'י. חלל הרטיקולום האנדופלזמי מפותח היטב ומשמש כמעבר לתוצרי ההפרשה.
הרשתית האנדופלזמית בנויה ממדורים אשר קרויים בשם ציסטרנות – Cisterna. הציסטרנות הינן מעין שלפוחיות ממברנליות דמויות שק, אשר מחוברות על ידי צינוריות – Tubules שיוצרות מבנה מסועף אשר מוחזק על ידי שלד התא.
רשתית אנדופלזמית מחוספסת - Rough Endoplasmic Reticulum
שמה של הרשתית האנדופלזמית המחוספסת נגזר מכך שרשתית זו עשירה בריבוזומים אשר מקנים לה את המראה המחוספס. הרשתית אנדופלזמית המחוספסת דומיננטית בתאים בהם קיים ייצור  חלבונים בכמות גדולה, כגון: כמו תאי לבלב, תאי פלזמה, ותאי כבד.
 
 
רשתית אנדופלזמית חלקה - Smooth Endoplasmic Reticulum
רשתית זו נראית חלקה בשל היעדר ריבוזומים. הרשתית אנדופלזמית החלקה דומיננטית בתאים אשר מעורבים בחילוף החומרים של שומנים (כולל סטרואידים) וגליקוגן, כגון: תאי שומן, תאי כבד, סיבי הולכה של הלב, ולויקוציטים.
תפקיד הרשתית האנדופלזמית                                                   
 
ייצור וייצוא חלבונים 
הרשתית האנדופלזמית המחוספסת  - Rough ER שוכנת בסמוך לגרעין התא, עם המשך רציף של הממברנה החיצוני ומעטפת גרעין התא. מאחר והמידע לייצור חלבונים נמצא ב – DNA בגרעין התא, קרבה זו מקנה שליטה ייחודית על תהליך עיבוד חלבונים. כאשר מתרחשות בעיה בייצור חלבון וקיפולו, הרשתית האנדופלזמית המחוספסת שולחת במהירות אותות לגרעין  בכך משפיעה על קצב תרגום החלבון הכללי.
 
הריבוזומים ברשתית האנדופלזמית המחוספסת  מתמחים בייצור חלבונים אשר דרושים לקיפול, שינוי והרכבה ( להבדיל מריבוזומים חופשיים בתא ).
 
חלק מהחלבונים אשר מיוצרים ברשתית האנדופלזמית  נשלחים למנגנון גולגי ומפונים ממנגנון גולגי לליזוזומים או לקרום התא,  בעוד חלבונים אחרים מיועדים להפרשה אל מחוץ לתא. חלק מהחלבונים המיוצרים על ידי הרשתית האנדופלזמית המחוספסת נשארים ברשתית.
ייצור שומנים 
הרשתית האנדופלזמית החלקה - Smooth ER אינה שותפה בתהליך ייצור ועיבוד חלבונים, מאחר ואינה מכילה ריבוזומים. הרשתית האנדופלזמית החלקה מכילה אנזימים אשר מעורבים בייצור שומנים כגון: כולסטרול, פוספוליפידים והורמונים סטרואידים.
 
וויסות ריכוז יוני סידן בתא
ריכוז יוני הסידן - Ca+2 בתא משפיע על מגוון תהליכים ביולוגיים. הרשתית האנדופלזמית מתפקדת כווסת של ריכוז יוני הסידן בתא. כאשר ריכוזי יוני הסידן יורדים, תעלות סידן אשר נמצאות ברשתית האנדופלזמית גורמות למעבר יוני סידן אל הציטופלזמה.

בתאי שריר, הרטיקולום הסרקופלזמי - Sarcoplasmic reticulum הינו סוג מיוחד של רשתית אנדופלזמית חלקה. הרטיקולום הסרקופלזמי מווסת את ריכוז יוני הסידן בציטופלזמה של תאי שריר מפוספסים.
תפקיד בשלב חלוקת תאים
המעטפה הגרעינית הינה ממברנה אשר עוטפת את גרעין התא באאוקריוטים.  בשלב חלוקת התא,  גרעין התא מתפרק עם תחילת המיטוזה ומתחדש סביב כרומוזומי הפרדה ליצירת גרעין תא חדש. קרומי הרשתית האנדופלזמית - מהווים את המעטפת הגרעינית החדשה לאחר כל חלוקה גרעינית.

נטרול רעלים ותרופות
הרשתית רשתית אנדופלזמית חלקה מכילה אנזימים – ציטוכרום P450, אשר אחראיים על נטרול מולקולות רעילות והפיכתן למסיסות במים, לשם הפרשה אל מחוץ לגוף דרך הכליות ומערכת השתן.


רשתית אנדופלזמית - Endoplasmin reticulum

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום