Facebook
הרכב הציטופלזמה                                                                                                                               
הציטופלזמה כוללת את הציטוזול- חומר דמוי הג'לי אשר נוגע לכל תכולת התא, פרט לגרעין התא. מלבד הציטוזול, הציטופלזמה כוללת: שלפוחיות, שלד התא ואברוני התא למעט הגרעין. הציטופלזמה של תא אוקריוטי היא חלק מהתא שבין קרום התא למעטפת הגרעין. למעשה, הציטופלזמה והגרעין מהווים את הפרוטופלזמה של התא האוקריוטי. בתאים פרוקריוטים חסרי גרעין תא, הציטופלזמה למעשה מהווה את כל תכולת התא התחומה על ידי קרום התא.​

 


תפקיד הציטופלזמה                                                                 

לציטופלזמה יש חלק במספר תהליכים תאיים, כגון:
• העברת אותות מממברנת התא לאתרים בתוך התא, כגון גרעין התא, או אברוני התא.
• העברת מטבוליטים מאתר הייצור שלהם לאתר המטרה בתא.
• העברת מולקולות שנכנסות לתא על ידי אנדוציטוזה או בדרך להפרשה אל מחוץ לתא, בתוך שלפוחית.
• בציטופלזמה קיימים אנזימים אשר משתתפים בתהליכים כגון: גליקוליזה וגלוקונאוגנזה, מסלול הפנטוז פוספט, מעגל האוריאה ועוד תהליכים ביולוגיים חשובים, בהתאם לסוג התא.


ציטופלזמה - Cytoplasm

התא הינו היחידה המבנית, התפקודית והביולוגית של כל האורגניזמים. התא האאוקריוטי בנוי ממברנת התא אשר תוחמת את תוכן התא – ציטוזול ואברוני התא. הציטופלזמה מורכבת מהציטוזל ואברוני התא השונים, למעט גרעין התא.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום