Facebook
תיאור המעגל
בזמן ביצוע פעילות גופנית, גלוקוז מנוצל לאנרגיה - ATP בתאי השריר.
 
גלוקוז עובר פירוק  על ידי תהליך הגליקוליזה, לשתי מולקולות פירובט ולאחר מכן לשתי מולקולות לקטט ( בתנאים אנאירוביים ). 
 
תאי השריר אינם יכולים לנצל לקטט לאנרגיה. לקטט משתחרר מתאי השריר אל הדם ומועבר אל הכבד.
 
בכבד, לקטט הופך לגלוקוז על תהליך הגלוקונאוגנזה.
 
גלוקוז משתחרר מהכבד אל הדם ומועבר אל תאי השריר לניצול מחדש לאנרגיה.
 
המעגל מאפשר לתאי השריר לנצל גלוקוז באופן מהיר וחידוש האנרגיה על ידי הכבד. בעת ניצול גלוקוז לאנרגיה הרווח הסופי מהגליקוליזה הינו 2 מולקולות ATP, תהליך הגלוקונאוגנזה מצריך השקעת 6 מולקולות ATP ליצירה מחודשת של גלוקוז, כך שההפרש – 4 מולקולת ATP, מושקע על ידי הכבד


מעגל קורי - Cori cycle

מעגל קורי – Cori cycle, מתאר את המחזוריות בה גלוקוז מנוצל לאנרגיה בתאי השריר, מומר ללקטט, לקטט מועבר לכבד דרך מחזור הדם, מומר בחזרה לגלוקוז, אשר חוזר אל רקמת השריר לניצול מחדש לאנרגיה
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום