Facebook
ייצור לויקוטריאנים                                                                   

האנזים פוספוליפאז - A2 - Phospholipase גורם להוצאת חומצה ארכידונית מפוספוליפידים הקשורים לממברנת התא. לאחר שחרור החומצה הארכידונית כחומצה חופשית בתא, החומצה הארכידונית עשויה לעבור מטבוליזם במספר מסלולים: מסלול הליפוקסינגנאז – Lipoxygenase pathway ומסלול הציקלואוקסיגנאז -    Cyclooxygenase pathway, אשר אינו רלוונטי לייצור לויקוטריאנים.
האנזים 5 ליפוקיגנאז - 5-lipoxygenase, ממיר את החומצה הארכידונית לחומצה 5 הידרוקסיפרוקסיאיקוזוטטריונית -Hydroperoxyeicosatetraenoic acid, 5-HPETE 5. 

5-HPETE מומרת על יד הידרוליזה ללויקוטריאן A4.

לויקוטריאן A4 מהווה צומת מטבולית לייצור לויקוטריאן B4 על ידי האנזים לויקוטריאן A4 אפוקסיד הידרולאז -  Leukotriene A4 epoxide hydrolase ולייצור לויקוטריאנים מקבוצה שניה המכונים ללויקוטריאנים של ציסטיניל -  Cysteinyl-leukotrienes, LTC4, LTD4, LTE4, על ידי האנזים גלוטטיון S טרנספראז - Glutathione S-transferase.
תפקיד הלויקוטריאנים                                                              

הגירת תאי הדם הלבנים
לויקוטריאן B4 מגייס תאי דם לבנים: נויטרופילים, תאי CD4 + T ותאי +CD8 לאתרי דלקת על ידי קישור לקולטן BLT1.
בתגובה לזיהומים ותגובות אלרגיות, תאי מאסט משחררים לויקוטריאנים, המושכים תאי דם לבנים נויטרופילים ותאי CD8 + T לאזורים הפגועים.

 
הגנה אנטי-מיקרוביאלית
בתאי דם לבנים אנושיים, לויקוטריאן B4 מגרה ייצור מולקולות בעלות השפעות אנטי-מיקרוביאליות עוצמתיות כגון: .α-defensins
 
לויקוטריאן B4   מגביר את פעולת הפגוציטוזה – בליעת חיידקים ווירוסים על ידי תאים לבנים – על ידי קישור לקולטן בתאים הלבנים וכן על ידי דיכוי פעולתו פרוסטגלנדין E2 בחסימת פעולת הפגוציטוזה.

 

תפקיד לויקוטריאנים של ציסטיניל - Cysteinyl-leukotrienes
לויקוטריאנים של ציסטיניל -  LTC4, LTD4, LTE4  ידועים בהשפעתם העוצמתית על החמרת תסמיני האסטמה עלי ידי גרימת היצרות דרכי הנשימה, הגברת ייצור הריר וקידום דלקת ריאות.
 
ייצור ציטוקינים
לויקוטריאניםLTD4 - LTE4 גורמים לשחרור של אינטרלאוקין - IL-4   על ידי אאוזינופילים - תאי דם לבנים הנלחמים בזיהומים נגיפיים וטפיליים וגורמים לתסמינים אלרגיים.
לויקוטריאנים LTC4, LTE4, גורמים לשחרור  ציטוקינים שונים כולל IL-5 ו- TNF-α מתאי מאסט - תאים דם לבנים המעורבים בתגובות אלרגיות.


לויקוטריאנים - Leukotrienes

לויקוטריאנים – הינם מתווכים תאיים דלקתיים ממשפחת האיקוסנואידים. לויקוטריאנים מיוצרים על ידי תאים לבנים כגון: תאי מאסט, אאוזינופילים, נויטרופילים, בזופילים ומקרופאגים.
 
ללויקוטריאנים תפקיד במחלות דלקתיות כמו נזלת אלרגית, מחלות מעי דלקתיות ואסטמה. הלויקוטרינים החשובים מבחינה קלינית הם LTB4 ולויקוטריאנים מקבוצה שניה המכונים לויקוטריאנים של ציסטיניל -  Cysteinyl-leukotrienes.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום