GTP
לגואנוזין טריפוספט - Guanosine triphosphate תפקיד בתהליכי המרת אנרגיה בגוף – מעגל קרבס וכמעביר משני של אותות בתאי הגוף.  

© כל הזכויות שמורות לבעלי האתר: ליאור שנהב. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, לצלם או לעשות שימוש כלשהו בתוכן עמוד זה, ללא אישור מראש בכתב מהנהלת האתר. אין להתייחס למידע באתר כאל עצה רפואית , כתחליף לעצה רפואית או כתחליף להתייעצות עם כל בעל מקצוע אחר. התוספים המתוארים אינם תרופות ואינם תחליף לתרופות. כל העושה במידע זה שימוש על מנת לטפל בעצמו או באדם אחר, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד!
DNA / RNA
גואנין משמש כחומר מוצא לייצור נוקלאוטידים אשר מהווים אבני בניין לחומצות הגרעין - DNA ו - RNA

מושגים

גואנין - Guanine

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
גואנין – Guanine הינו בסיס חנקני ממשפחת הפורינים. גואנין מהווה מרכיב חשוב ואבן בניין בחומצות הגרעין  - DNA ו – RNA  כחלק מהנוקלאוטיד גואנוזין מונופוספט – Guanosine monophosphate.