Facebook
לגואנוזין טריפוספט תפקיד כמעביר אותות בתאי הגוף דרך המרתו לגואנוזין דיפוספט – GDP.
בנוסף לכך מולקולת גואנוזין טריפוספט נוצרת במעגל קרבס, יצירתה שקולה ליצרת מולקולת ATP.


 


Guanosine triphosphate - GTP

גואנוזין טריפוספט – Guanosine triphosphate – GTP הינו צורת הנוקלאוטיד של גואנין, בסיס חנקני ממשפחת הפורינים
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום