Facebook
Wax compounds
General structure Compound
H3C(CH3)nCH3 n-Alkanes
R1COR2 Ketones
R1CH(OH)R2 Secondary alchohols
R1COCH2COR2 Beta-Diketones
RCH2OH Primary alchohol
RCHO Aldehydes
RCOOH Alkanoic acids
HOOC(CH2)nCOOH Dicarboxylic acids
HOCH2(CH2)nCOOH Hydroxy acids
 
שעוות דבורים - Beewax מכילה כ -  80% - 70 אסטרים של שעווה. אסטרים אלה נגזרים מחומצות שומן C12-C20. בנוסף, שעוות דבורים מכילה חומצות שעווה (> C20) ופרפינים. רוב האסטרים בשעוות דבורים בנויים מחומצת השומן הפלמיטית - Palmitic acid ומאלכוהול ארוך שרשרת  - טריאקונטנול – Triacontanol אשר יוצרים את האסטר - Triacontanyl palmitate.
שעוות צמחים                                                                         

בצמחים קיימת תערובת חומרים אשר מכונה שעוות אפיקוטולרית. הרכבה של השעווה האפיקוטולרית הינו פולימר חומצות שומן הידרוקסי הנקרא קוטין, פולימר מקביל בשם סוברין ושומנים שונים. קוטין הינו פולימר שומני המכיל חומצות שומן בעלות 16 – ו – 18 פחמנים. חומצות אלו עשויות להיות רוויות ובלתי רוויות. קיימים הבדלים בין שעווה על עלי הכותרת וחלקי צמח אחרים. שעוות עלי הכותרת מכילה ריכוזים גבוהים במיוחד של חומצות שומן בעלות 22 – ו – 24 פחמנים ואלכוהולים ראשוניים.  ניתן לשער כי שעוות עלי כותרת העשירה במולקולות אלכוהול בעלות 20 –  24 פחמנים מקטינה את היעילות של אטימת העלים, תוך כדי שהיא מועילה לאינטראקציות בין הצמח  לחרקים המאבקים אותו.
שעוות קרנובה - Carnauba wax
מופרשת מעץ דקל ברזילאי. שעווה זו מורכבת מאסטרים שומניים 80-85% אלכוהול חופשי (10-15%). טמפרטורת ההתכה של שעוות הקרנובה הינה בין  78-85 מעלות צלזיוס.  תערובת של שעוות קרנובה ביחד עם שעוות דבורים, משמשת להברקת נעליים, רצפה ורהיטים, בתעשיית הנייר לציפוי נייר, שימוש קוסמטי כגון: שפתונים, קרמים ובתעשיית המזון: זיגוגים לסוכריות וציפוי פירות – E-903.

 
שעוות אוריקורי - Ouricouri wax
יוצאה לראשונה מברזיל בשנת 1937, אך כבר אינה בשימוש. שעוות אוריקורי הופקה מעץ האוריקורי על ידי גריפת השעווה מעל פני העלים. טמפרטורת ההתכה של שעוות האוריקורי הינה בין  81-84 מעלות צלזיוס.  שעווה זו דומה בתכונותיה הפיזיקליות לשעוות קרנובה, ולכן שימשה כתחליף בדיו נייר פחמן ובחומרי סיכה לשחרור עובש וליטושים.
 
שעוות קנדלילה - Candelilla wax
מיוצרת משיחים קטנים אשר מקורם במקסיקו. שעוות קנדלילה מופקת על ידי הרתחת הצמח, אשר גורמת להפרדת השעווה משאר מרכיבי הצמח. השעווה צפה על פני המים מוחלפת ומעובדת. שעוות קנדלילה מורכבת משרשראות פחמימנים בני 29 – 33 אטומי פחמן כ – 50%, אסטרים -  28-29%, חומצות שומן חופשיות - 7-9% ושרפים – 14%. טמפרטורת ההתכה של שעוות הקנדלילה הינה 67-79 מעלות צלזיוס. בשעווה זו נעשה שימוש בעיקר בתעשיית הקוסמטיקה, שפתונים וקרמים, בתעשיית הרוקחות ובמוצרי מזון   - E-902. אחד השימושים העיקריים בשעווה זו הינה כחומר נקשר במסטיקים.
 
שעוות אספרטו - Esparto wax
מקורה בדשא גבוה וקשיח Stipa tenacissima-,  הגדל באזור הים התיכון, הדשא נשלח לסקוטלנד, שם מוסרת השעווה ומשמש לייצור נייר משובח. השעווה הינה תוצר לוואי של תהליך ייצור הנייר. טמפרטורת ההתכה של שעוות האספרטו הינה כ -  73 מעלות צלזיוס. למרות שהרכבה משתנה מאוד, שעווה אספרטו מורכבת מפחמימנים, אסטרים, אלכוהול וטריטרפנואידים.

 
שעווה משמן סובין אורז 
סובין אורז מכיל שעווה מעורבת בטריגליצרידים. טמפרטורת ההתכה של השעווה הטהורה הינה בין  75-80 מעלות צלזיוס. שעווה זו מורכבת מאסטרים של חומצות שומן הבנויים מ - 26 עד 30 אטומי פחמן) ואלכוהולים ארוכי שרשרת הבנויים מ – 26 – 30 אטומי פחמן, בנוסף שעווה מורכבת מסקוולן - Squalene  ופוספוליפידים. מבין שימושי השעווה נימנים: שימוש כמרכיב במכשירים לחיתוך שוקולד, ציפוי פירות וירקות שונים, בתעשיית התרופות,הקוסמטיקה, ייצור נרות, תעשיית הטקסטיל וכחומר סיכה.

 
שעוות הדס - Bayberry wax
מוסרת מעל פני פרי שיח הדפנה על ידי הרתחת הפירות במים והרחקת השעווה מעל פני המים. שעוות הדס מורכבת בעיקר מאסטרים של חומצה לאורית, מיריסטית ופלמיטית. שעוות הדס משמשת בעיקר בייצור נרות ריחניים ומוצרים אחרים שבהם רצוי ניחוח השרף הייחודי שלה. טמפרטורת ההתכה של שעוות ההדס הינה בין 39-49 מעלות צלזיוס.


שעוות קיקיון - Castor wax
מופקת מזרעי צמח הקיקיון, מהם מופק שמן. לאחר תהליך הידרוגנציה – הוספת אטומי מימן למולקולות השמן, נוצרות מולקולות רוויות של שעוות קיקיון. טמפרטורת ההתכה של שעוות הקיקיון הינה – 80 מעלות צלזיוס.  בשעוות קיקיון נעשה שימוש בתעשיית הקוסמטיקה, ייצור נייר פחמן, שימון וציפויים שומניים של חלקים בהם נדרשת עמידות בפני לחות כגון קבלים חשמליים.

 

 
שעוות בעלי חיים                                                                     

שעוות דבורים – Beeswax
מופרשת מבטנן של דבורים פועלות, צבעה תלוי בפרחים שנאספו על ידי הדבורים. דבורים משתמשות בשעווה לשם בניית תאי הכוורת. שעוות הדבורים מורכבת בעיקר מאסטרים של חומצות שומן – בעיקר חומצה פלמיטית חומצה פלמיטאולאית ואסטרים של חומצה אולאית עם אלכוהולים ארוכי שרשרת בני 32 – 30 אטומי פחמן. שני מרכיביה העיקריים של שעוות הדבורים הינם טריקונטניל פלמיטט - Triacontanyl palmitate ו – חומצה סרוטית - Cerotic acid.
טמפרטורת ההתכה של שעוות הדברים הינה בין 62-65 מעלות צלזיוס.
 
כבר בימי קדם נעשה שימוש בשעוות דבורים, המצרים הקדמונים השתמשו בשעוות דברים לציפוי והדבקה, בתקופה הרומית שימשה שעוות הדבורים כחומר איטום וטיפול בקירות צבועים, בימי הביניים, שעוות הדבורים הייתה בעלת ערך והוחלפה כסוג של מטבע. הייצור העולמי מסתכם בכ- 7000 טון בשנה. שעוות הדברים משמשת לייצור נרות, לייצוב דימומים מעצמות ולציפוי רהיטים. בשעוות דבורים מטוהרת ומולבנת נעשה שימוש בייצור מזון ובתעשיית הקוסמטיקה והתרופות.

 
שעוות לוויתנים-  Spermaceti
מופקת מרקמות השומן ומחלל גדול בראשם של לוויתנים  - sperm whale. שעוות לוויתנים מורכבת מאסטרים שומניים 65-95%, טריגליצרידים 5-30%, אלכוהול חופשי 1-5% , וחומצות 0-3%. טמפרטורת ההתכה של שעוות לוויתנים הינה בין 42-50 מעלות צלזיוס.
שעוות לוויתנים שימש ברפואה באנגליה במאה ה -15 ולאחר מכן בתעשיית הקוסמטיקה, בבתי מרקחת  ולייצור נרות. לאחר האיסור הבינלאומי לציד לוויתנים, שעווה זו אינה מיוצרת ונמכרת.
 
שעוות לנולין – Lanolin
מופרשת על ידי בלוטות חלב של כבשים ונאספת מצמר גולמי על ידי שטיפת הצמר. צמר לא שטוף מכיל כ- 10-24% חומר שומני וחלק של מלחי חומצות שומן ארוכות שרשרת. שעוות לנולין מורכבת  מאסטרים שומניים - 14-24%, סטרולים ואסטרים של אלכוהול וטריטרפנים - 45-65%, אלכוהול חופשי - 6-20%, סטרולים וטרפנים - 4-5% וחומצות שומן הידרוקסיליות - בעיקר הידרוקסי פלמיטט. טמפרטורת ההתכה של שעוות לנולין הינה בין 35-42 מעלות צלזיוס.
 
לנולין ונגזרותיו הרבות משמשות לייצור מוצרי קוסמטיקה לפנים והן בתחום הבריאות, כגון תחבושות מקומיות. לנולין נמצא גם בחומרי סיכה, ציפויים מונעי חלודה, ליטוש נעליים ומוצרים מסחריים אחרים.

שעוות צדף -  Shellac

הינה השעווה הטבעית השנייה הקשה ביותר אחרי שעוות קרנובה. מקור השעווה הינו שרף המופרש על ידי חרק  - Kerria lacca על עצים ביערות הודו ותאילנד. שעוות צדף מורכבת מאסטרים שומניים 70-82%, אשר בנויים משרשראות של 28 עד 34 אטומי פחמן, אלכוהולים שומניים חופשיים 8-14%, חומצות 1-4% ופחמימנים 1-6%.
 
שעווה זו משמשת בתעשיית לכה ועשויה להחליף שעוות קרנובה. נקודת ההתכה של שעווה זו הינה בין 77-86 מעלות צלזיוס. לשעוות Shellac יש תכונות ליטוש מבריקות דומות לשעוות קרנובה ושעוות קנדלילה, ולכן משתמשים בה לעתים קרובות בשילוב עם מוצרים אלה או כתחליף.
 
שימושים נפוצים בשעוות צדף כוללים שימוש בתעשיית טיפול בעץ לציפוי רהיטים, תעשיית העור להברקת נעליים ומוצרי עור שונים, פוליש לרכבים, ייצור ניירות פחמן ועפרונות שעווה.
בנוסף לשעוות צמחים ובעלי חיים קיימות שעוות מינרליות ושעוות שמקורן בתעשיית הנפט.
שעווה מינרלית כוללות: שעוות אוזוקריט –  Ozocerite wax, אשר מהווה מקור לייצור שעוות קרזין - Ceresin wax, שעוות מונטן - מופקת מליגניט ופחם חום.
שעוות שמקורן בתעשיית הנפט כוללות: שעוות פרפין - עשויה מפחמימנים ארוכי שרשרת ושעווה מיקרו-גבישית.

 


שעוות - Waxes

שעוות  - Waxes הינן קבוצה של תרכובות אורגניות הבנויות משרשראות אליפטיות של פחמימנים. שעוות מכילות אסטרים של שעווה - Wax ester.  אסטרים של שעווה בנויים מליפידים לא קוטביים הקשורים בקשר אסטרי ל: קטונים, אלכוהול ראשוני, אלכוהול משני, מונו אסטרים, בטא די קטונים, אלדהידים וכו '. חלק מהשעוות אינן בנויות מאסטרים של חומצות שומן. לדוגמה, שעוות הפרפין – בעלת נוסחה כימית CnH2n+2 כאשר n ≥16.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום