Facebook
הריבוזום – Ribosome, הינו אחד מאברוני התא. ריבוזומים נמצאים ברשתית האנדופלזמית  -  Endoplasmic Reticulum אשר נמצאת סביב גרעין התא וכן כריבוזומים חופשיים בתא. 
קוטרו של הריבוזום הינו  כ- 30 ננומטר (כשלושים מיליוניות המטר). הריבוזומים מהווים כ-30% מסך כל המשקל היבש של התא. בתאי בעלי חיים יש מעל מיליון ריבוזומים לתא. בתאי הכבד מספר הריבוזומים עשוי להגיע לשישה מיליון. ריבוזומים פעילים עשויים לצרוך כ-80% מכמות האנרגיה העומדת לרשות התא.
תפקיד הריבוזום בתא                                                              

הריבוזום משמש בתא כבית החרושת לבניית חלבונים. המידע לייצור חלבונים נמצא ב – DNA. היות וה – DNA נמצא בגרעין התא, יש צורך בתעתוק המידע הגנטי ל – RNA אשר יכול לצאת אל הציטופלזמה. גדיל ה – RNA מכיל רצפים של נוקלאוטידים, כל 3 נוקלאוטידים מהווים את הקוד לחומצת אמינו אחת אשר מוספת אל החלבון.
שלב תרגום החלבון
מולקולת הרנ"א שליח - Messenger RNA בנויה מבסיסים חנקניים. רצף של שלושה בסיסים המהווה צופן לחומצת אמינו אחת בתהליך התרגום שבריבוזומים נקרא קודון - Codon. ישנם 64 קודונים ל-20 חומצות אמינו כולל קודון התחלה וקודון סיום.
 
היחידה הקטנה של הריבוזום נצמדת אל רנ"א שליח ולאחר מכן היחידה הגדולה. מולקולות רנ"א מוביל - tRNA  מעבירות חומצות אמינו על פי סדר הקודונים המופיעים על מולקולת הרנ"א שליח.
כאשר חומצות האמינו מסודרות אחת על יד השנייה, הריבוזום מזרז את היווצרותו של הקשר הפפטידי בין חומצות האמינו. כאשר מופיע קודון סיום התרגום נפסק ותתי היחידות של הריבוזום, רנ"א שליח והחלבון מופרדים.
מבנה הריבזום                                                                        

הריבוזום הפעיל מורכב משתי יחידות: יחידה קטנה ויחידה גדולה. כל אחת משתי היחידות בנויה מגדילי רנ"א-ריבוזומלי שמהווים שני שליש ממשקל הריבוזום  וחלבונים שמהווים שליש ממשקל הריבוזום. ישנם שני סוגים עיקריים של ריבוזומים: ריבוזומים של פרוקריוטים – 70S וריבוזומים של אאוקריוטים – 80S.
 
ריבוזומים של פרוקריוטים בנויים משתי יחידות:
יחידה גדולה 50S אשר בנויה משתי יחידות של רנ"א ריבוזומלי, יחידה ראשונה  – 5S rRNA אשר מכילה 120 נוקלאוטידים ויחידה שניה – 23S rRNA אשר מכילה 2900 נוקלאוטידים. בנוסף לשתי יחידות ה - רנ"א ריבוזומלי, יחידת ה – 50S בנויה מ – 34 חלבונים.
 
יחידה קטנה – 30S אשר בנויה מיחידה אחת של רנ"א ריבוזומלי  – 16S rRNA אשר מכילה 1540 נוקלאוטידים. בנוסף ל- רנ"א ריבוזומלי, יחידת ה – 30S בנויה מ – 21 חלבונים.
ריבוזומים של אאוקריוטים בנויים משתי יחידות:
יחידה גדולה 60S אשר בנויה משתי יחידות של רנ"א ריבוזומלי, יחידה ראשונה  –5s rRNA אשר מכילה 120 נוקלאוטידים ויחידה שניה – 28S rRNA אשר מכילה 4700 נוקלאוטידים. בנוסף לשתי יחידות ה - רנ"א ריבוזומלי, יחידת ה –60S בנויה מ – 49 חלבונים.
 
יחידה קטנה –40S אשר בנויה מיחידה אחת של רנ"א ריבוזומלי  –18S rRNA אשר מכילה 1900 נוקלאוטידים. בנוסף ל- רנ"א ריבוזומלי, יחידת ה –40S בנויה מ – 33 חלבונים.
ריבוזום  - מטרה לאנטיביוטיקה                                                

עיכוב פעולת הריבוזום בחיידקים תגרום לעיכוב שגשוג או למוות החיידק. תרופות אנטיביוטיות שונות פועלות על אזורים שונים בריבוזום.
 
אמינוגליקוזידים -  Aminoglycosides
gentamicin, tobramycin, amikacin, plazomicin, streptomycin, neomycin.
תרופות אלו נקשרות ליחידה הקטנה בריבוזום – 30S וגורמות לתרגום שגוי של ה – mRNA ומניעת התקדמות ה – mRNA בריבוזום.
 
מקרולידים – macrolides
Clarithromycin, Erythromycin, Fidaxomicin, Telithromycin.
תרופות אלו פועלות על היחידה הגדולה בריבוזום – 50S. פעולת המקרולידים הינה עיכוב האנזים פפטידיל טרנספראז - Peptidyl transferase אשר גורם לצירוף חומצות אמינו אשר מגיעות עם ה – 
tRNA לשרשרת החלבון.
 
 
אוקסלידינונים - Oxazolidinones
Linezolid, tedizolid.
תרופות אלו פועלות לעיכוב השלב הראשון ביצרית שרשרת החלבון, שיבוש יצירת התצמיד ריבוזום, mRNA – tRNA.

 


ריבוזום - Ribosome

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום