Facebook
עמילן הינו רב סוכר מסועף אשר בנוי מיחידות גלוקוז אשר קשורות אחת לשניה בקשרים גליקוזידיים מסוג ( α ( 1-4  ו -  ( α ( 1-6 . העמילן בנוין משני מבנים עקריים - עמילוז ועמילופקטין. 
העמילן מאורגן בצמחים במבנים אשר נקראים גרנולות. גרנולות העמילן הינן בעלות מבנה חצי גבישי, אשר נובע מסידור צברים של עמילופקטין. מבנה זה, מקנה לגרנולות את התכונה הגבישית. בין צברי העמילופקטין קיימות מולקולות עמילוז.
גליקוגן - Glycogen                                                                  

גליקוגן בנוי אך ורק מחד הסוכר  - גלוקוז. גליקוגן מהווה את צורת האחסון של גלוקוז בגוף, בעיקר בכבד ובשרירים. קיימים איברים נוספים ותאים נוספים אשר מאחסנים גליקוגן, כגון: כליות, שריר הלב, תאי דם אדומים ולבנים ומוח, אולם מדובר בכמות זניחה ושאינה משמעותית. מבנה הגליקוגן הינו מבנה מסועף ודומה למבנה העמילן - עמילופקטין.
גליקוגן  - מבנה מסועף
סיבים תזונתיים - Dietary Fiber                                                 

רוב הסיבים התזונתיים הינם רב סוכרים.  בשונה מרב הסוכרים עמילן, סיבים תזונתיים אינם עוברים פירוק אנזימטי על ידי מערכת עיכול של בני האדם. בעמילן אשר מתקבל ממזונות שונים קיימים קשרי אלפא בין יחידות הגלוקוז. בגוף האדם קיים האנזים אלפא עמילאז אשר יכול לפרק קשרים אלו למולקולות גלוקוז בודדות אשר יכולות לשמש את הגוף כמקור לאנרגיה.

בסיבים התזונתיים הקשרים בין יחידות החד סוכרים הינם מסוג בטא. מאחר ובגוף האדם לא קיים האנזים בטא עמילאז, הסיבים התזונתיים נשארים בלתי מפורקים – תכונה אשר מקנה לסיבים יתרונות בריאותיים.
חלק מהסיבים התזונתיים עוברים פירוק על ידי חיידקים המעי לחומצות שומן קצרות שרשרת – חומצות השומן הפרופיונית, בוטירית ואצטית. לחומצות שומן אלו מיוחסות תכונות שונות בניהן הפחתת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס.  

בשונה מעמילן  וגליקוגן אשר בנויים מיחידות של חד הסוכר - גלוקוז , סיבים תזונתיים בנויים מסוגים שונים של חד סוכרים
דוגמה למבנה של סיב תזונתי המורכב ממספר חד סוכרים - ארבינוגלוקורונוקסילאן, נגזרת של ארבינוקסילאן אשר בנויה משלד בסיס המורכב מיחידות קסילוז אליו קשורות יחידות ארבינוז, חומצה גלוקורונית ובוסוגים מסויימים חומצה פרולית.
ארבינוגלוקורונוקסילאן - תרשים סכמטי
להבדיל מעמילן וגליקוגןהסיבים התזונתיים מורכבים ממספר רב ושונה של רב סוכרים, המורכבים מסוגים שונים של חד סוכרים, כגון:
תאית – צלולוז.
הֶמיצלולוזות: קסילאן, ארבינוקסילאן, גלוקורונוקסילאן.
מנן  - גלקטומנן, גלקטוגלוקומנן.
בטא גלוקנים.  
פקטינים.
אינולין.
דקסטרין ( עמילן עמיד ).
דוגמה למבנה סיב תזונתי: רהמנוגאלקטורונן – 1 הינה משפחה המורכבת משלד הבנוי מחומצה גלקטורונית ומרהמנוז. משפחת הרהמנוגאלקטורונן – 1 מהווה בין 30% - 20 ממסת הפקטין. אל שלד הבסיס קשורות שרשראות צידיות אשר בנויות מארבינוז וגלקטנים.  
עצן - ליגנין הינו סיב תזונתי אשר אינו מוגדר כרב סוכר, מאחר והיחידות המרכיבות את הליגנין אינן חד סוכרים אלא תוצרי מטבוליזם של החומצה האמינית פנילאלנין הנקראים בשם כולל מונוליגונולים – Monolignols - p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, sinapyl alcohol.


רב סוכרים - Polysaccharides

רב סוכרים אשר נקראים גם בשם פולי סכרידים ופחמימות מורכבות, הינם מולקולות או מבנים אורגניים אשר מורכבים מחד סוכרים. רב הסוכרים עשוי למנות מעשרות ועד אלפי יחידות של חד סוכרים.
 
רב הסוכרים העיקריים הרלוונטיים לבני האדם ובעלי חיים הינם: עמילן, גליקוגן וסיבים תזונתיים.


עמילן – Starch                                                                       

עמילן הינו רב סוכר אשר קיים במזונות רבים כגון: דגנים מלאים, תפוחי אדמה, בטטות, קטניות ועוד.
עמילן מורכב אך ורק מחד הסוכר  - גלוקוז.
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום