Facebook
ערכי VO2 max בגברים - מ"ל / דקה / ק"ג.
  גיל
ציון 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
מעולה > 56 > 52 > 45 > 40 > 37 > 32
טוב 47-56 45-52 38-45 34-40 32-37 28-32
מעל ממוצע 42-46 39-44 34-37 31-33 28-31 25-27
ממוצע 38-41 35-38 31-33 28-30 25-27 22-24
מתחת לממוצע 33-37 31-34 27-30 25-27 22-24 19-21
נמוך 28-32 26-30 22-26 20-24 18-21 17-18
נמוך מאד < 28 < 26 < 22 < 20 < 18 < 17
ערכי VO2 max בנשים - מ"ל / דקה / ק"ג.
גורמים המשפיעים על VO2 max                                                 

הגורמים המשפיעים על VO2 לעתים קרובות מחולקים לאספקה וניצול החמצן בגוף.
 
הגורמים המשפיעים על אספקת חמצן ​​הינם:
דיפוזית החמצן בריאות.
נפח פעימה – כמות הדם המקסימלית שהלב יכול לשלוח בכל פעימה.
נפח דם, רמת ההמוגלובין בדם.
צפיפות הנימים בשרירי השלד.
 
ניצול החמצן מוגבל על ידי יכולת המיטוכונדריה להפחית חמצן בתהליך הזרחון החמצוני.
 
VO2 max עובד כמערכת – כלומר כפונקציה התלויה בתפוקת הלב, דיפוזיית חמצן בריאות, כושר נשיאת החמצן בדם, יעילות אנזימי המיטוכונדריה וצפיפות הנימים. גורמים אלו תלויים זה בזה. במידה ואחד מגורמים אלו נמצא ברמת תפקוד נמוכה בהשוואה לשאר המערכת מאבדת את יכולתה לתפקד באופן מקסימלי.
ערכי VO2 max                                                                        

בגברים בריאים לא מאומנים ערכים ממוצעים של  VO2 max  נעים בטווח שבין 35-40 מ"ל / ק"ג / דקה. בנשים בריאות לא מאומנות ערכים ממוצעים של  VO2 max  נעים בטווח שבין 31 - 27 מ"ל / ק"ג / דקה. 
ענף ספורט גיל גברים נשים
רכיבה 26 - 18 74 - 62 57 - 47
חתירה 35 - 20 72 - 60 65 - 58
שחייה 25 - 20 70 - 50 60 - 40
התעמלות  22 - 18 58 - 52 50 - 35
כדורסל 30 - 18 60 - 40 60 - 43
כדורגל 28 - 22 64 - 54 60 - 40
ערכי VO2 max בספורטאים - מ"ל / דקה / ק"ג.
בממוצע, רצי עלית גברים עשויים לצרוך עד 85 מ"ל / ק"ג / דקה, ונשים רצות עילית עשויות לצרוך עד כ -77 מ"ל / ק"ג / דקה. 
  ענף ספורט VO2 max
מ"ל / ק"ג / דקה
גברים    
Oskar Svendsen רכיבה 97.5
Harald Bjerke סקי 96
Kurt Asle Arvesen רכיבה 93
Matt Carpenter ריצה 92
     
נשים    
Joan Benoit ריצה 78.6
Bente Skari סקי 76.6
Charlotte Kalla סקי 74
Marit Bjoergen סקי 72
 
שיאני VO2 max 
צריכת החמצן תלויה בדרגת העצימות - ככל שדרגת העצימות עולה כך כם צריכת החמצן. VO2 max הינה הנקודה בה צריכת החמצן לא תעלה למרות עליה בדרגת העצימות. 
  גיל
ציון 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+
מעולה > 60 > 56 > 51 > 45 > 41 > 37
טוב 52-60 49-56 43-51 39-45 36-41 33-37
מעל הממוצע 47-51 43-48 39-42 36-38 32-35 29-32
ממוצע 42-46 40-42 35-38 32-35 30-31 26-28
מתחת לממוצע 37-41 35-39 31-34 29-31 26-29 22-25
נמוך 30-36 30-34 26-30 25-28 22-25 20-21
נמוך מאד < 30 < 30 < 26 < 25 < 22 < 20
 


צח"מ - VO2 max

VO2 max  נקרא גם צריכת חמצן מקסימלית – צח"מ, ספיגת חמצן מקסימלית או יכולת אירובית מרבית. VO2 max הינו כמות החמצן המרבית המנוצלת על ידי הגוף בזמן פעילות גופנית.
צריכת החמצן המרבית משקפת את הכושר האירובי של האדם ומהווה גורם חשוב של יכולת הסיבולת של האדם במהלך פעילות גופנית ממושכת, תת-מרבית.
 
ערכי VO2 max  עשויים להיות מבוטאים כצריכה אבסולוטית, כליטרים של חמצן לדקה    (L / min) או בשיעור יחסי, כמיליליטר חמצן לכל קילוגרם משקל גוף לדקה  (ml / kg / min).
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום