Facebook
פפטיד C נקרא גם הפפטיד המחבר -   C-peptide -  connecting peptide , הינו פוליפפטיד קצר בעל  31 חומצות אמינו שמחבר את שרשרת A לשרשרת B  שלה במולקולת הפרואינסולין. פפטיד C מופרש לזרם הדם ביחס שווה לאינסולין. בדיקת רמת פפטיד C משמשת לבדיקת תפקוד הלבלב, מאחר ורמת הפפטיד C מהווה אינדיקציה לכמות האינסולין המופרשת. השימוש בפפטיד C יכול לשמש לשם אבחנה מבדלת בין סוכרת מסוג 1, בה תהיה הפרשת כמות קטנה או חוסר בהפרשת  אינסולין מהלבלב, או בין סוכרת מסוג 2, בה קיימת תנגודת לאינסולין אשר גורמת  להפרשת כמות גדולה של אינסולין מהלבלב.
בדם רמת הפפטיד C גבוהה פי 8 – 7 מרמת האינסולין, מאחר ופפטיד C מופרש מהכליות ואילו אינסולין מפורק בכבד – תהליך מהיר יותר. 


פפטיד -  Peptide - C

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום