Facebook
פירובט משמש בגוף האדם כחומר מוצא במספר מסלולים מטבוליים.
תהליך הגליקוליזה ממצה חלק קטן מהאנרגיה האצורה במולקולת הגלוקוז. עלי ידי הפיכת גלוקוז לפירובט והמשך דרכו של הפירובט למעגל  קרבס, ניתן למצות את כל האנרגיה ממולקולת הגלוקוז
 
בגוף האדם פירובט עשוי לעבור מספר מסלולים:
 
המרה לאצטיל קואנזים A.
המרה לאוקסלואצטט, מטבוליט במעגל קרבס.
המרה לאלנין  - מעגל האלנין.
המרה ללקטט – חומצת חלב


פירובט - Pyruvate

פירובט – Pyruvate הינו הבסיס המצומד לחומצה פירובית - Pyruvic acid.
פירובט מיוצר על ידי שבירת  מולקולת גלוקוז בתהליך הגליקוליזה לשתי מולקולות פירובט. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום