Facebook
חד סוכרים – מונוסכרידים                                                         

חד סוכרים מהווים מבחינה מבנית את הצורה הפשוטה ביותר של פחמימות בכך שלא ניתן להפחית בגודלן ליחידות קטנות יותר על ידי הידרוליזה. משפחת החד סוכרים מגוונת ומסווגת לפי מספר הפחמנים בחד הסוכר ולפי תכונת חד הסוכרחד סוכרים בעלי קבוצת אלדהיד נקראים אלדוזות ואילו חד סוכרים בעלי קבוצת קטון, נקראים קטוזות. 
גלוקוז - אלדוז. 
בעל קבוצת אלדהיד. 
פרוקטוז - קטוז.  
בעל קבוצת קטון. 
דו סוכרים – דיסכרידים                                                             

דו סוכרים הינם פחמימות המורכבות משתי יחידות של חד סוכרים. מבין דו הסוכרים המוכרים, שלושה רלוונטיים בעיקר לתזונת האדם: סוכרוז, גלקטוז ומלטוז.
סוכרוז  Sucrose– בנוי מגלוקוז ופרוקטוז. סוכרוז הוא הסוכר הלבן או החום. מצוי בקנה סוכר, פירות ומזונות המועשרים בסוכר. 
לקטוז  Lactose– בנוי מגלוקוז וגלקטוז. לקטוז מצוי במוצרי חלב, בעיקר מוצרי חלב ניגר - כמותו רבה יותר בחלב, יוגורט וגבינות רכות. כמותו פחותה עד זניחה בגבינות קשות. 
מלטוז Maltose – בנוי משתי יחידות גלוקוז
גלוקוז ופרוקטוז - מבנה טבעתי
אוליגוסכרידים                                                                         

אוליגוסכרידים הינם פחמימות המורכבות מ – 10 – 3 יחידות של חד סוכרים.

ניתן לסווג את האוליגוסכרידים על מספר חד הסוכרים מהם הם מורכבים ועל פי סוג הקשרים הקיימים בהם: N-Linked oligosaccharides, O-Linked oligosaccharides.
 
סיווג על פי מספר יחידות חד הסוכר
סיווג על פי מספר יחידות חד הסוכר באוליגוסכרידים מחלק את האוליגוסכרידים לקבוצות כגון: טרי סכרידים – אוליגוסכרידים בעלי 3 יחידות חד סוכר, טטרה סכרידים – אוליגוסכרידים בעלי ארבעה יחידות חד סוכר, פנטה סכרידים – אוליגוסכרידים בעלי חמש יחידות חד סוכר וכך הלאה.
להלן דוגמאות לטרי סכרידים ולטטרה סכירידים:
רב סוכרים                                                                              

רב סוכרים הינם פחמימות אשר בנויות ממספר רב – מאות ואלפים, של חד סוכרים. רב הסוכרים הרלוונטיים ביותר לתזונת האדם הינם העמילן, סיבים תזונתיים וגליקוגן.


עמילן 
עמילן הינו רב סוכר אשר מורכב מיחידות של גלוקוז. לעמילן שני מבנים עיקריים, עמילוז ועמילופקטין.

 
מקור העמילן מדגנים מלאים, קטניות ושורשים כגון: תפוח אדמה ובטטה.  העמילן משמש כמקור תזונתי חשוב של פחמימות בתזונת האדם. במערכת העיכול העמילן מתפרק ליחידות של גלוקוז אשר משמשות בעיקר כמקור אנרגיה לגוף.
סיבים תזונתיים
סיבים תזונתיים הינם רב סוכרים אשר מורכבים מסוגים שונים של חד סוכרים. רוב הסיבים תזונתיים הינם רב סוכרים. לגינין הינו סיב תזונתי אשר אינו מורכב מיחידות של חד סוכרים.
בשונה מרב הסוכר עמילן, סיבים תזונתיים אינם עוברים פירוק אנזימטי על ידי מערכת העיכול של בני האדם. חלק מהסיבים התזונתיים עוברים פירוק על ידי חיידקי המעי לחומצות שומן קצרות שרשרת – לחומצת השומן הפרופיונית, בוטירית ואצטית. לחומצות שומן אלו מיוחסות תכונות שונות בניהן הפחתת הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס. 


סוגים שונים של סיבים תזונתיים:

תאית – צלולוז.
הֶמיצלולוזות: קסילאן, ארבינוקסילאן, גלוקורונוקסילאן.
מנן  - גלקטומנן, גלקטוגלוקומנן.
בטא גלוקנים.  
פקטינים.
אינולין.
דקסטרין ( עמילן עמיד ).
תאית  - צלולוז - Cellulose
מולקולת הצלולוז בנויה ממספר רב של יחידות גלוקוז אשר מחוברות בקשרי (β(1-4. מספר יחידות הגלוקוז נע בין מספר מאות לאלפי יחידות.
דוגמה נוספת למבנה סיב תזונתי: רהמנוגאלקטורונן – 1 הינה משפחה המורכבת משלד הבנוי מחומצה גלקטורונית ומרהמנוז. משפחת הרהמנוגאלקטורונן – 1 מהווה בין 30% - 20 ממסת הפקטין. אל שלד הבסיס קשורות שרשראות צידיות אשר בנויות מארבינוז וגלקטנים.  
גליקוגן 
גליקוגן הינו רב סוכר. גליקוגן בנוי אך ורק מחד הסוכר  - גלוקוז. גליקוגן מהווה את צורת האחסון של גלוקוז בגוף, בעיקר בכבד ובשרירים. קיימים איברים נוספים ותאים נוספים אשר מאחסנים גליקוגן, כגון: כליות, שריר הלב, תאי דם אדומים ולבנים ומוח. אולם מדובר בכמות זניחה ושאינה משמעותית. מבנה הגליקוגן הינו מבנה מסועף ודומה למבנה העמילן - עמילופקטין.
אוליגוסכרידים אלו מתקבלים מהמזון. סטכיוז – Stachyose  ורפינוז - Raffinose מתקבלים מאכילת קטניות, מלזיטוז - Melezitose נמצא בדבש, קסטוז - Kestose ונסטוז – Nestose הינם חלק ממבנה הפרוקטואוליגוסכרידים – FOS- Fructo-oligosaccharides אשר מצויים במגוון ירקות. אוליגוסכרידים נוספים המצויים במזון כוללים את הגלקטואוליגוסכרידים – Galactooligosaccharide ומנאן אוליגוסכרידים - Mannan oligosaccharides. 
שלושה חד סוכרים רלוונטיים בעיקר לתזונת האדם:
גלוקוז -  אשר מקורו מדגנים מלאים, דברי מאפה פירות ודבש.
פרוקטוז – אשר מקורו מפירות ומהווה חלק מדו הסוכר סוכרוז ולכן נמצא בכל המזונות אשר מכילים סוכר, כגון: דברי מתיקה, מאפים מתוקים, דבש ומייפל. פרוקטוז נמצא גם בירקות אשר מכילים פרוקטנים.
גלקטוז -  אשר מקורו ממוצרי חלב. גלקטוז מהווה חלק מדו הסוכר לקטוז.  
פחמימות הינן תרכובות אורגניות אשר מורכבות מפחמן, מימן וחמצן ביחס של 1: 2: 1. השם 'פחמימה' נתבע לראשונה בשנת 1844 על ידי שמידט, אבל טעמו המתוק של הסוכר מוכר כבר אלפי שנים. לזכותו של קולומבוס עומדת הכרת קנה סוכר לעולם החדש במאה החמש עשרה.

הפחמימות מסווגות לארבע קטגוריות לפי המבנה הכימי שלהם ומידת הפילמור: חד סוכרים - מונוסכרידים, דו סוכרים - דיסכרידים, אוליגוסכרידים ( פחמימות בעלות 3  - 10 יחידות חד סוכרים )  ורב סוכרים - פוליסכרידים.


פחמימות - Carbohydrates

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום