Facebook
שלבים במעגל האלנין                                                               

1. גלוקוז עובר מטבוליזים על ידי תהליך הגליקוליזה לייצור פירובט.

2. פירובט עובר המרה לאלנין  - בתהליך עוברת קבוצה אמינית מגלוטמט לפירובט וגלוטמט מומרת לאלפא קטוגלוטרט.

3. אלנין יוצאת מרקמת השריר אל מחזור הדם ומגיעה אל הכבד.

4. בכבד מתרחשת המרה חוזרת של פירובט לאלנין – על ידי "החזרת" הקבוצה האמינית לאלפא קטוגלוטרט אשר מומר לאלנין.

5. פירובט משמש כחומר גלם לייצור גלוקוז על ידי תהליך הגלוקונאוגנזה.

6. גלוקוז אשר נוצר בכבד יוצא של מחזור הדם, נקלט ברקמת השריר – והמעגל מתחיל שוב.


מעגל האלנין - Alanine cycle

מעגל האלנין מהווה דרך לסילוק יוני אמוניום מרקמת השריר אל הכבד ונטרול יון האמוניום לאוריאה על ידי מעגל האוריאה
מלבד נטרול יוני האמוניום, במעגל ישנו מחזור פחמנים אשר אינם מנוצלים לאנרגיה ברקמת השריר, אך מנוצלים להפקת אנרגיה ברקמת הכבד על ידי תהליך הגלוקונאוגנזה.  
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום