Facebook

באנטומיה ובביומכניקה, המונח "מישורי תנועה" מתייחס למישורים או צירים דמיוניים המשמשים לתיאור התנועות השונות שגוף האדם יכול לבצע. מישורים דמיוניים אלה משמשים כנקודות התייחסות לקטגוריות תנועות, ומספקים שפה סטנדרטית לאנשי מקצוע בתחומים כגון: אימון גופני, קינסיולוגיה ופיזיותרפיה. מישורי התנועה הינם: המישור הסגיטלי - Sagittal Plane, המישור הפרונטלי - Frontal Plane והמישור הרוחבי - Transverse Plane
 

מישור סגיטלי - חיצי - Sagittal Plane

מחלק את הגוף לחצי שמאל וימין. המישור עשוי להיות במרכז הגוף ולחלק אותו לשני חלקים שווים (אמצע סגיטלי), או רחוק מקו האמצע ולחלק אותו לחלקים לא שווים (פארא-סגיטלי).
 


מישורי תנועה - Planes of Movement 


תנועות במישור זה מתרחשות סביב ציר חזיתי. דוגמאות: כפיפת כתף עם משקוליות  ( מוגדר באיור הבא ), סקווט וכפיפת מרפקים.  
 

מישור פרונטלי - חזיתי - Frontal Plane

מחלק את הגוף לחלק קדמי ולחלק אחורי.
 

תנועות במישור זה הן תנועות של קירוב והרחקה של הגפיים ( בעיקר ). דוגמאות: הרחקת זרועות עם משקוליות  ( מוגדר באיור הבא ), לחיצת כתפיים, פולי עליון רחב לפנים.  
 

מישור רוחבי - אופקי / אוריזנטלי - Transverse Plane

מקביל לקרקע ומחלק את הגוף לחלק עליון וחלק תחתון.
 

תנועות במישור זה הן  תנועות של סיבוב, סופינציה ופרונציה. דוגמאות: רוטציה של הכתף כנגד כבל  ( מוגדר באיור הבא ), הרחקה אופקית של הכתפיים וקירוב / הרחקת ירך בישיבה כנגד מכשיר ייעודי.
 
לחיצת משקוליות בישיבה
לחיצת מוט בשכיבה
פולי עליון צר לפנים
כתבות נוספות 
צריכת חלבון לפני השינה