Facebook

כפיפת מרפקים על ספת כומר, כנגד מוט - W - EZ-Bar preacher curl הינו תרגיל אשר מכוון בעיקר לחיזוק ופיתוח שרירי הזרוע, במיוחד הברכיאליס והשריר הדו-ראשי. ההישענות על ספת הכומר עוזרת לשמור על הזרועות העליונות נייחות ויציבות. השימוש במוט - W, מפחית את העומס על שורש כף היד - בהשוואה למוט ישר. 
 


 כפיפת מרפקים על ספת כומר, כנגד מוט W - 
EZ-Bar Preacher curl
 

כפיפת מרפקים - מבודד - מוט - לפיתוח שרירי היד הקדמית
 
 
הגדרה:

• תרגיל - מבודד. 
 
• סוג תנועה: כפיפה / משיכה. 
 
• מישור תנועה: סגיטלי  - חיצי.
 
 
הנחיות לביצוע התרגיל:

נקודת מוצא:

• שבו על ספסל ספת הכומר, וודאו שהזרועות מונחות בנוחות על המשטח הזוויתי.

• כוונו את גובה המושב למצב בו כריך התמיכה לידיים נמצאת בשקע בית השחי שלכם.

• הרימו את המוט לנקודת מוצא שבה הידיים שלכם לא ישרות לחלוטין – קצת לפני פשיטת מרפקים מלאה. 


ביצוע:

​​• 
השאירו את הזרועות העליונות שלכם נייחות על ספת הכומר.

• נשפו והרימו את המוט כלפי מעלה על ידי כיפוף המרפקים.

• המשיכו את התנועה עד כיווץ מלא של הדו-ראשי.

• שאפו והורידו באופן מבוקר את המוט בחזרה לנקודת המוצא ההתחלתית. 
 
 
הערות וטיפים:

• מומלץ לבצע חימום עם משקל קל יותר לפני הרמת משקלים כבדים.
 
• שמרו על תנועה מבוקרת וחלקה לאורך כל התרגיל.
 
• התאימו את גובה הספסל והמושב כדי להבטיח יישור ונוחות נאותים.

• הבטיחו טווח תנועה מלא להפעלת שרירים מקסימלית.

• שמרו על גב ישר וחזה תמוך על ספת הכומר.

• בצעו תנועות מבוקרת ומכוונות כדי להימנע מנדנוד הגוף והמוט. 
 
 טעויות נפוצות:

• הימנעו משגיאות נפוצות אלו כדי לשמור על בטיחות ויעילות בזמן ביצוע התרגיל:

• שימוש במומנטום ( תנופה ) - אל תשתמשו במומנטום הגוף כדי להרים את המשקולות במקום להסתמך על כוח הידיים. הקפידו על תנועה מבוקרת ויציבה.
 
• טווח תנועה לא שלם - הימנעו מחזרות חלקיות; הורידו את המשקולות עד שהמרפקים שלכם יהיו כמעט נעולים ( פשיטת מרפק מלאה ), כדי למקסם את מעורבות השרירים.
 
 

• מיקום שגוי של  גובה הספסל: ודאו שהזרועות העליונות מונחות בנוחות על ספת הכומר לאורך התרגיל. התאם את גובה הספסל במידת הצורך.
 
• הקשתת הגב: שמרו על עמוד שדרה ניטרלי והימנעו מקימור הגב במהלך התנועה.
 
• אחיזה לא נכונה של המוט: השתמש באחיזה תחתית כשהידיים שלכם מרווחות זו מזו ברוחב הכתפיים. ניתן לבצע את התרגיל עם רוחבי אחיזות שונות, אך לא רחבות או צרות באופן מוגזם. 


 
• נעילת מרפקים – בסיום התנועה ( פשיטת המרפק ), הימנעו מנעילה של המרפקים.

• בחירת משקל / עומס כבד מדי - בחרו משקל שמאתגר את השרירים שלכם, בהתאם לטווח החזרות שבחרתם - אך מאפשר לכם לשמור על צורה נכונה לאורך כל התרגיל.
 
flag2, flag, report, mark

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום