Facebook


אריתרוז - Erythrose

אריתרוז הינו חד סוכר בן ארבעה פחמנים, נוסחתו הינה:  C4H8O4.
לאריתרוז מיוחסת תכונה אנטי סרטנית, מחוץ לגוף. השריית תאים סרטנים מסוג: תאי ריאה, מוח ומעי בתמיסה אשר מכילה אריתרוז גורמת למותם.
 
אריתרוז מזורחן - אריתרוז פוספט משמש כמטבוליט ביניים במסלול הפנטוזות ובמעגל קלווין. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום