Facebook
אפוליפופרוטאינים הינם משפחת חלבונים אשר יש ביכולתם לקשור שומנים שונים. אפוליפופרוטאינים מהווים חלק ממבנה הליפופרוטאינים ובעלי מספר תפקידים כגון:
• תפקיד מבני – קשירת שומנים ליצירת שלד הליפופרוטאינים.
• זיהוי – משמשים כליגנד לקולטנים המזהים ליפופרוטאינים ספציפיים.
• מטבוליזם  - משמשים לשפעול אנזימים הקשורים במטבוליזם של ליפופרוטאינים.
• הובלה – אפוליפופרוטאינים מאפשרים את זרימת הליפופרוטאינים במחזור הדם.
אפוליפופרוטאינים – Apolipoproteins מכוונים גם בשם אפופרוטאינים – Apoproteins וניתן לרשום את שמם בקיצור – Apo.
 
סוגי אפוליפופרוטאינים:                                                            


Apo A-I  מהווה 70% מכלל החלבונים ב - HDL ומיוצר בכבד – 70% ובמעי – 30%.
 ApoA-I הינו האפוליפופרוטאין העיקרי בחלקיק ה - HDL וביכולתו לשפעל את האנזים lecithin cholesterol acyltransferase – LCAT, אשר גורם להמרת כולסטרול לכולסטרול אסטר.

כולסטרול אסטר יותר הידרופובי מכולסטרול חופשי וקל יותר "לאריזה" בחלקיקי ה – HDL אשר מפנים כולסטרול אל הכבד. תהליך זה, המכונה הובלת כולסטרול הפוכה, מעכב את טרשת העורקים. מסיבה זו HDL ידוע גם בשם "הכולסטרול הטוב".
Apo A-II מיוצר בכבד ומהווה כ – 20% מכלל החלבונים ב – HDL. ל – Apo A-II תפקיד מבני ותפקיד בשפעול ליפאז בכבד - hepatic lipase.
 
Apo A-IV מיוצר במעי, בזמן ספיגת שומן. Apo A-IV נמצא ב- HDL ובכילומיקרונים. תפקידו לא נקבע עדיין. תפקיד משוער – שותף בתהליך פריקת טריגליצרידים.
 
Apo A-V מיוצר בכבד ונמצא בליפופרוטאינים עשירים בטריגליצרידים כגון: כילומיקרונים וחלקיקי VLDL אך גם ב – HDL. משמש לשפעול האנזים ליפופרוטאין ליפאז - lipoprotein lipase ולליפוליזה של טריגליצרידים.  

Apo B-48 מיוצר במעי והינו החלבון המבני העיקרי בחלקיקי כילומיקרונים. ל – Apo B-48 תפקיד מבני, קיימת יחידה אחת לכל חלקיק כילומיקרון, אשר מהווה את שלד הכילומיקרון.  Apo B-100 מיוצר בכבד ומשמש כחלבון מבני ב – VLDL, IDL, LDL. Apo B-100 משמש כליגנד לקולטן ה – LDL ומסייע בתהליך פינוי חלקיקי LDL  מהפלסמה. מאחר וקיימת יחידה אחת בכל חלקיקי ליפופרוטאיןVLDL, IDL, LDL, מדידת Apo B-100 משמשת לזיהוי ריכוז הליפופרוטאינים בפלסמה.


Apo C - אפוליפופרוטאינים מסוג C מיוצרים בכבד ונמצאים ב -  Chylomicrons, VLDL, HDL.

Apo c-II משמש לשפעול האנזים ליפופרוטאין ליפאז - lipoprotein lipase ולליפוליזה של טריגליצרידים. מחסור ב - Apo c-II גורם לעליה ברמת הטריגליצרידים בדם בשל פינוי לקוי לרקמות הגוף.


ל - Apo c-III תפקיד הפוך, מאחר ואפוליפופרוטאין זה מעכב את פעולת ה -  lipoprotein lipase. מוטציות הקשורות למבנה Apo c-III הגורמות לאיבוד תפקודו, עשויות לגרום לריכוזים נמוכים של טריגליצרידים בסרום ולהפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם. לעומת מוטציות ב - Apo c-III, מניעת השפעתו גורמת דווקא, באופן בלתי מוסבר, לעליה ברמת הטריגליצירידים.
APO A-I - משקל מולקולרי 33 kDa. החלבון מסודר במבנה שלישוני המונה שמונה מקטעי סלילי אלפא.
Apo D הינו אפוליפופרוטאין חריג. להבדיל מאפוליפופרוטאינים אחרים אשר מיוצרים לרוב בכבד ובמעי, Apo D מיוצר במוח ובאשכים. מדידת ריכוזו בדם עשויה לשמש לקביעת הפחתת רגישות להורמונים אנדרוגנים - Androgen insensitivity syndrome. 
Apo D נמצא כמרכיב ב - - HDL ובמידה פחותה ב – LDL. ב –LDL,  משמש Apo D כחלבון המסוגל להעביר מולקולות הידרופוביות קטנות כמו חומצה ארכידונית, הורמונים סטרואידים וכולסטרול לצורך חילוף חומרים או איתות.


Apo E  מיוצר ברקמות רבות כגון: מוח, כליות, טחול, כבד ומעי, אך הכבד והמעי הינם המקור העיקרי ל - Apo E. Apo E נמצא בחלקיקי כילומיקרונים, שיירי כילומיקרונים - chylomicron remnants, VLDL, IDL ותת קבוצות של חלקיקי HDL.

ישנן ארבע תת קבוצות של Apo E
Apo E, Apo E2, Apo E3, Apo E4. תפקידו של Apo E  הינו לאפשר קישור לקולטן ל – LDL ובכך להפחתת הסיכון למחלות לב וכלי דם. תתי הקבוצות השונים של Apo E - Apo E2, Apo E3 מבצעים תפקיד זה ביעילות פחותה אך Apo E4 נחשב כחלבון הקשור בעליה בסיכון למחלות כגון אלצהיימר ומחלות לב וכלי דם.
Apo M מיוצר בעיקר בכבד ובכליות. Apo M נמצא בעיקר בחלקיקי HDL. תפקידו עדיין לא ברור. נמצא קשר שלילי בין רמות  Apo M לרמות כולסטרול וקשר חיובי לרמות לפטין בדם. לפיכך ל -  Apo M ניתן לייחס את הפחתת הסיכון להשמנה ומחלות לב וכלי דם.
אפוליפופרוטאין מקור ייצור עיקרי
ליפופרוטאינים מאכלסים
 
תפקיד
Apo A-I כבד ומעי HDL וכילומיקרונים
 

חלבון מבני עיקרי ב – HDL, ליגנד ל – LCAT.
 
Apo A-II כבד HDL וכילומיקרונים
 

חלבון מבני ב – HDL, ליגנד ל – לליפאז בכבד.
 
Apo A-IV מעי HDL וכילומיקרונים
 

עשוי לסייע בפירוק טריליצרידים.
 
Apo A-V כבד VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 

מסייע בפירוק טריליצרידים על ידי שפעול LPL.
 
Apo B-48 מעי כילומיקרונים
 

חלבון מבני עיקרי בכילומיקרונים
 
Apo B-100 כבד VLDL, IDL, LDL, Lp A חלבון מבני, ליגנד לקולטן ל – LDL.
 
Apo C-I כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
ליגנד ל – LCAT.
Apo C-II כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
קו פקטור ל – LPL.
Apo C-II כבד
VLDL, HDL
וכילומיקרונים
 
מעכב את פעולת LPL.
Apo E כבד
כילומיקרונים, IDL, VLDL, HDL
 
ליגנד לקולטן ל – LDL.
Apo H כבד ומעי לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo J לא ידוע לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo L לא ידוע לא ידוע

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
Apo M כבד וכליות HDL

תפקיד עדיין לא ידוע.
 
 
אפוליפורוטאינים - מקום ייצור, ליפופרוטאינים מאכלסים ותפקיד
Apo H  - נקרא גם בשם β2-Glycoprotein I
מיוצר בכבד ובמעי. תפקידו עדיין לא ברור לחלוטין. Apo H עשוי להפחית הצמדות טסיות דם. ריכוזי סרום של apoH נמצאו כלא תקינים בקרב חולים עם היפרליפידמיה ראשונית.
הוכח מתאם משמעותי בין ריכוזי apoH בפלזמה לבין רמות טריגליצרידים וכולסטרול בכמה קבוצות מחקר. עמידות לאינסולין - הריכוז של apoH בסרום מוגבר בקרב חולי סוכרת מסוג 2 עם מיקרו אלבומינוריה, מה שמרמז על קשר עם סיבוכים מיקרו-וסקולריים.


אפוליפופרוטאינים - Apolipoproteins

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום