Facebook
סיווג אוליגוסכרידים                                                                  

ניתן לסווג את האוליגוסכרידים על מספר חד הסוכרים מהם הם מורכבים ועל פי סוג הקשרים הקיימים בהם: N-Linked oligosaccharides, O-Linked oligosaccharides.
 
סיווג על פי מספר יחידות חד הסוכר
סיווג על פי מספר יחידות חד הסוכר באוליגוסכרידים מחלק את האוליגוסכרידים לקבוצות כגון: טרי סכרידים – אוליגוסכרידים בעלי 3 יחידות חד סוכר, טטרה סכרידים – אוליגו סכרידים בעלי ארבעה יחידות חד סוכר, פנטה סכרידים – אוליגוסכרידים בעלי חמש יחידות חד סוכר וכך הלאה.
להלן דוגמאות לטרי סכרידים ולטטרה סכרידים:
אוליגוסכרידים הינם פחמימות אשר בנויות מ- 3 עד 10 חד סוכרים. ישנם מקורות בהם נכללות פחמימות בבעלות 20 יחידות חד סוכרים כאוליגוסכרידים ובמקורות שונים נכללים די סכרידים כאוליגוסכרידים. אוליגוסכרידים תזונתיים אשר מתקבלים מהמזון עשויים לתפקד כסיבים תזונתיים  ובעלי תכונות פרביוטיות במערכת העיכול.
 
אוליגוסכרידים עשויים להיווצר בגוף האדם.  לאוליגוסכרידים אלו תפקיד חשוב מבחינה ביולוגית כמולקולות אשר נמצאות על ממברנת התא וממשמשות ככרטיס זיהוי של תאים וכאמצעי להצמדות תאים בגוף.
אוליגוסכרידים – תפקיד ביולוגי                                                  

אוליגוסכרידים בגוף האדם נמצאים לרוב כחלק ממבנה אשר נקרא גליקופרוטאין – Glycoprotein. מבנה הגליקופרטאין הינו שילוב של מבנה חלבוני ומבנה פחמימתי = אוליגוסכריד. הגליקופרוטאין משמש בעיקר עבור חלבונים שפעולתם נדרשת מחוץ לתא.
בנוסף חלק מההורמונים המופרשים בגוף האדם קיימים במבנה של גליקופרוטאינים , כגון: TSH, LH, FSH ו – hCG.
 
קיימים שני סוגי קשרים בין מולקולת החלבון למוקלות אוליגוסכריד:
N-Linked oligosaccharides, O-Linked oligosaccharides.
O-Linked oligosaccharides 
קשר זה נוצר כאשר בשרשרת החלבון מופיעות חומצות האמינו סרין או תראונין. בחומצות אמינו אלו קיימת קבוצת הידרוקסיל – OH. קבוצת ההידרוקסיל יוצר קשר אשר נוצר בין אטום החמצן לבין מולקולת חד הסוכר הראשון בשרשרת האוליגוסכריד.
N-Linked oligosaccharides
קשר זה נוצר כאשר בשרשרת החלבון מופיעה חומצת האמינו אספרגין. באספרגין קיימת קבוצת אמין – NH2. הקשר הגליקוזידי נוצר בין אטום החנקן בקבוצת האמין לבין מולקולת חד הסוכר הראשון בשרשרת האוליגוסכריד.
לקשר הגליקוזידי מסוג N-Linked oligosaccharides חשיבות ביולוגית משום שביכולתו ליצור מבנה בשם - Common pentasaccharide core אשר מורכב משלוש יחידות של חד הסוכר מנוז – Mannose - Man ושתי יחידות של חד הסוכר N  - אציטיל גלוקואמין  - N –Acetylglocosamine – GlcNAc.
בכל הגליקנים אשר בנויים מקשר N-Linked מבנה ה - Common pentasaccharide core קיים כבסיס, אשר אליו נקשרים חד סוכרים שונים ליצירת מבנים מורכבים יותר.
גליקנים אשר מבוססים על קשרי N-Linked – קיימים במספר צורות:

גליקנים מרובי מנוז -
High-mannose.
גליקנים היברידים –Hybrid.
גליקנים מורכבים - Complex.גליקנים מרובי מנוז -High-mannose.
גליקנים אלו מכילים בין חמש לתשע שאריות מנוז המחוברות לליבה (GlcNAc2)  קיצורי השם מעידים על המספר הכולל של שאריות מנוז במבנה. באיור הבא מודגמים המבנים של Man-5 ו – Man-9.
גליקנים היברידים –Hybrid.
גליקנים היברידיים מאופיינים כמכילים שתי זרועות מנוזו סופיות  (כפי שקיימות בגליקנים מרובי מנוז -High-mannose.) ושאריות מנוז שהוחלפו עם N-acetylglucosamine . רצפי GlcNAc אלה שנוספו לליבת הגליקן נקראים "אנטנות".
גליקנים מורכבים - Complex.
גליקנים מורכבים נבדלים מגליקנים מרובי מנוז ומגליקנים היברידים בכך שקיימות בהם יחידות  GlcNAc  בשתי זרועות המנוז 3 – α  ו – 6 – α. שלא כמו גליקנים מרובי מנוז, גליקנים מורכבים אינם מכילים שאריות מנוז מלבד מבנה הליבה. חד סוכרים נוספים עשויים להופיע במבנה, כגון:  גלקטוז – Gal . גליקנים מורכבים מסתיימים בדרך כלל עם שאריות חומצה סיאלית  - .NeuNAc.  
זיהוי תאים
אוליגוסכרידים אשר נמצאים במבנים כגון גליקופרוטאינים – קשורים לחלבון ובמבנה כגון גליקוליפידים – קשורים לשומן, משמשים ככרטיס זיהוי של תאי הגוף. מבנים אלו מצויים על פני ממברנת התא וניתנים "לקריאה" על ידי לקטינים או חלבונים אחרים אשר יכולים להקשר לפחמימות ולזהות אותם. זיהוי תאים משמש לצורך זיהוי תאי דם ורקמות שונות בגוף האדם.
הצמדות תאים
תאים רבים מייצרים חלבונים בשם לקטינים, אשר ביכולתם לזהות ולקשור סוכרים. לקטינים מתווכים הצמדות תאים עם אוליגוסכרידים. סלקטינים - Selectins ממשפחת הלקטינים, מתווכים תהליכי הצמדות תאים מסוימים, כולל לויקוציטים – תאים לבנים, לתאי אנדותל. תאי אנדותל יכולים להפריש סלקינים מסוימים על פני הממברנה החיצונית ובכך לסמן לתאים מסוימים להקשר אליהם.  
אוליגוסכרידים אלו מתקבלים מהמזון. סטכיוז – Stachyose  ורפינוז - Raffinose מתקבלים מאכילת קטניות, מלזיטוז - Melezitose נמצא בדבש, קסטוז - Kestose ונסטוז – Nestose הינם חלק ממבנה הפרוקטואוליגוסכרידים – FOS- Fructo-oligosaccharides אשר מצויים במגוון ירקות. אוליגוסכרידים נוספים המצויים במזון כוללים את הגלקטואוליגוסכרידים – Galactooligosaccharide ומנאן אוליגוסכרידים - Mannan oligosaccharides. 


אוליגוסכרידים - Oligosaccharides

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום