Facebook
תקנון האתר

תקנון האתר / תנאי שימוש באתר 
 
עליך לקרוא ביסודיות את תנאי השימוש באתר.

 
1. אתר זה מכיל ומציג מידע בתחום התזונה, תזונת ספורט, תזונה קלינית, בריאות, פעילות גופנית, כושר גופני ופיזיולוגיה, מתכונים ומידע נוסף בתחומים שונים. כל המידע באתר, לרבות המידע התזונתי, רפואי ומידע הקשור לביצוע פעילות גופנית, נועד למטרות העשרת הידע בלבד!  אין לראות במידע באתר ייעוץ רפואי או תזונתי ואין להחליף את המידע באתר בייעוץ עם בעל מקצוע. בכל בעיה יש לפנות לגורם רפואי מוסמך. כל העושה שימוש במידע המוצג באתר על מנת לטפל בעצמו או באחרים, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. 

2. האתר מכיל טפסים להרשמה למשלוח דוא"ל. הרישום דרך האתר הינו לשיקול דעתו של המשתמש. לאחר הרישום בכל משלוח דוא"ל, ימצא קישור להסרה מרשימת התפוצה ללא כל תנאי. 

3. הצטרפות החברים לאתר הינה ללא עלות ונתונה לשיקול דעתו של מנהל האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את החברות באתר, מכל סיבה שהיא. ושומרת לעצמה את הזכות לגביית תשלום בעתיד. הצטרפות כחבר / ה  באתר אינה מקנה לחבריה זכות כל שהיא לעשות שימוש בתכני האתר או זכות יוצרים  / קניין רוחני כל שהוא.  
 
4. זכויות היוצרים והקניין הרוחני מכל מין וסוג, לרבות תוכן כתוב, תמונות, סרטונים וקבצי שמע, הינם רכושם הבלעדי של הנהלת האתר. אין להעתיק ו/או לצלם  ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש פרטי ו/או מסחרי בחלק כל שהוא באתר. 


 
5. מכירת מוצרים – באתר ניתן לבצע רכישה של ספרות וקורסים בנושא תזונה, תזונת ספורט, אורח חיים בריא ועוד. בנוסף ניתן לשלם מראש עבור פגישות ייעוץ און – ליין.
 
6. מדיניות החזרת מוצרים  /  ביטול עסקה:  ברכישת מוצרי ידע מסוג ספרות, מאחר והרכישה הינה של קבצים אלקטרונים מסוג – PDF, שניתן לשמור אותם,  לא תתאפשר החזרה. ברכישת קורסים, יוכל הרוכש לבטל את העסקה כל זמן שצפה רק ב – 10% מהתוכן ( לפי כמות שיעורים בקורס ) או פחות. במקרה של קורס קצר, ההתניה הינה לשיעור אחד.
 
"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"  נוסח עדכני נכון ליום: 14-11-2021. 

"דמי ביטול - סעיף 5. (א) ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם."
 
7. מדיניות ביטול עסקה – רכישת מפגשי  / חבילות ייעוץ און -ליין. ברכישת מוצרי ייעוץ / חבילות ייעוץ או מפגשי ייעוץ בודדים, תתאפשר ביטול עסקה בתנאים הבאים:
 
• תשלום עבור מפגש ייעוץ בודד יבוטל במידה ולא התקיים מפגש הייעוץ. במקרה של ביטול ברגע האחרון (  הודעה על ביטול פחות מ – 24 שעות )  ההחזר הינו על פי שיקול דעתו של נותן השירות ( כמובן שלא נגבה אם יש סיבה מוצדקת ).

​• מסלולי ייעוץ מורכבים מפגישה ראשונה ארוכה ומקיפה אשר מתומחרת באופן שונה מפגישות ייעוץ מעקב הכלולות במסלול. 

• זמן פגישות מעקב ובקרה ( לאחר קיום פגישה ראשונה מקיפה לשם בניית התכנית ), מוגדר כ - 30 דקות. במקרה שיהיה צורך בפגישת מעקב ארוכה מעבר לזמן לזה, יחויב הלקוח בעלות של פגישה נוספת - לכל 30 דקות נוספות  ( לשיקול דעתו של נותן השירות - אם מדובר בחריגה קלה מהזמן, לא נחייב ). 
 
• תשלום עבור חבילת מפגשי ייעוץ יבוטל באופן מלא במידה ולא התקיימו מפגשי הייעוץ. במידה וקוימו חלק מהמפגשים – יתבצע ביטול חלקי וההחזר יחושב לפי מחיר פגישה ראשונה בודדת ופגישות מעקב בודדות (  רכישת חבילת מפגש ייעוץ מראש מעניקה תשלום מופחת עבור כל פגישה ). ההחזר הכספי יבוצע בהתאם לתנאי המחירון העדכני. 

• מסלול הייעוץ הדיגיטלי אינו כולל מדידות במערכת ה - Scaler. 


8. ללקוחות קיימים ( שעברו תהליך או רכשו פגישה ראשונה מקיפה ) חידוש מפגש מעקב  - יעוץ בודד או חידוש חבילת מפגשי מעקב - מותנה בפרק זמן של עד חודשיים ממועד הפגישה האחרונה שקיים ( אלא אם סוכם בכתב מועד אחר ). 

9. ההדמיות המסופקות על ידינו מהוות הערכה ראשנית בלבד. הערכה מדויקת של התוצאות  / מטרות, תתבצע בפגישת הייעוץ הראשונה, בהתאם למידע המלא שיספק המטופל / ת.