Facebook

שרירי מסובבי הכתף הינם קבוצת של שרירים בעלי תפקיד מכריע בייצוב והנעת מפרק הכתף. 
 
 

שרירי מסובבי הכתף - Rotator cuff, נקראים בעברית -  "השרוול המסובב והשרוולית המסובבת" הינם ארבעה שרירים אשר נמצאים עם עצם השכמה  - במשטח האחורי והקדמי. שרירים אלו פועלים יחד כדי לספק יציבות למפרק הכתף ולהקל על תנועות שונות.

 
קבוצת מסובבי הכתף מורכבת מהשרירים הבאים:
 
סופראספינטוס –Supraspinatus.

אינפראספינטוס –Infraspinatus.

טרס מינור – Teres minor.

סאבסקפולריס – Subscapularis.

 


אחז:
שרירי מסובבי הכתף חשובים בתנועות הכתף ובשמירה על יציבות המפרק הכתף. שרירים אלו עולים מעצם השכמה ומתחברים לראש עצם הזרוע ויוצרים שרוול במפרק הכתף אשר מסובב ודוחס את המפרק הגלנוהומרלי. פעולת דחיסה זו חשובה, שכן ללא הכוח שהיא משרה, פעולת שריר הדלתואיד תגרום למשיכת ראש ההומורוס מתוך החלל הגומתי - Glenoid fossa.
 
בנוסף לייצוב מפרק הכתף, שרירי מסובבי הכתף אחראיים עם תנועות כגון: הרחקת כתף, סיבוב פנימי וסיבוב חיצוני של הכתף.

 


 שרירי מסובבי הכתף - Rotator cuff

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום