Facebook
השריר התלת ראשי של הזרוע  - Triceps brachii

השריר התלת-ראשי של הזרוע, המכונה גם - Triceps brachii
הינו שריר בעל שלושה ראשים הממוקם בצד האחורי של הזרוע העליונה. שריר זה אחראי על פשיטת מפרק המרפק.
ה- triceps brachii ממוקם בחלק האחורי של עצם הזרוע - Humerus bone ומשתרע מהכתף עד המרפק וחולק את אזור הזרוע העליונה עם שרירים כגון: שרירי הדו-ראשי - Biceps brachii והברכיאליס Brachialis

 
 
לתלת ראשי יש שלושה ראשים, אשר נקראים על פי נקודות המוצא שלהם:
 
הראש הארוך - Long head: מקורו בפקעת האינפרגלנואידית - infraglenoid tubercle של עצם השכמה.

הראש הלטראלי - Lateral head: מקורו בחלק האחורי של עצם הזרוע -Humerus bone .

הראש המדיאלי - Medial head: מקורו בחלק האחורי של עצם הזרוע -Humerus bone .

המשקל הממוצע של שריר התלת ראשי יכול להשתנות באופן משמעותי מאדם לאדם על סמך גורמים כמו גיל, מגדר, גנטיקה, רמת פעילות גופנית והרכב הגוף הכללי. עם זאת, כהערכה גסה, שריר התלת ראשי מהווה בדרך כלל אחוז קטן יחסית ממשקל הגוף הכולל של אדם. אצל מבוגר בריא, משקל שרירי התלת ראשי בשתי הזרועות יחד עשויים לתרום לכ-2-4% ממשקל הגוף.

תפקיד:
התפקיד העיקרי של התלת ראשי הוא להאריך את מפרק המרפק – פשיטת מרפקים, אך מסייע בהארכת הכתף ומייצב את מפרק הכתף.
 
כל שלושת הראשים השונים של התלת ראשי תורמים לפשיטת המרפק, אך לראש הארוך, יש פונקציות נוספות. בשל ההתקשרות הייחודית שלו לעצם השכמה ומכיוון שהוא חוצה את מפרק הכתף, הראש הארוך מסייע בחיבור והארכה של הזרוע במפרק הכתף וממלא גם תפקיד בייצוב מפרק הכתף.


תחל:
כפי שהוזכר לעיל, מקורותיו של התלת ראשי ב-scapula (ראש ארוך), עצם הזרוע האחורית (ראשים לטראלי ומדיאלי) והמחיצה הבין-שרירית (מבנה רקמת חיבור).

 

אחז:
כל שלושת ראשי התלת ראשי מתמזגים לגיד משותף, אשר מוחדר לזיז האולקרנון - Olecranon של האולנה - Ulna (הבלטה הגרמית בחלק האחורי של המרפק).

 


אספקת דם:
שריר התלת ראשי מקבל את אספקת הדם שלו בעיקר מענפיו של העורק הברכיאלי, המהווה כלי דם ראשי בזרוע.
 
קיימים עורקים נוספים אשר תורמים לאספקת הדם של התלת ראשי:
 
עורק העמוק בזרוע  (Profunda Brachii):  זהו ענף משמעותי של עורק הזרוע העובר יחד עם העצב הרדיאלי בתא האחורי של הזרוע. אשר מתפצל לענפים המספקים דם לשריר התלת ראשי.
 
Superior Ulnar Collateral Artery  - גם עורק זה יכול לתרום לאספקת הדם של שריר התלת ראשי.


 


 שריר התלת ראשי של הזרוע - Triceps brachialis

triceps brachii - 3 heads

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום