Facebook

שריר הרחב גבי latissimus dorsi, המכונה לעתים קרובות "lats", הינו שריר גדול, שטוח ומשולש הממוקם בגב. זהו אחד השרירים העיקריים של פלג הגוף העליון אשר ממלא תפקיד משמעותי בתנועות שונות של הכתף והזרוע העליונה.
 
 
תפקיד:
שריר הרחב גבי משתרע על הגב התחתון והאמצעי. מקורו בחוליות החזה והחוליות המותניות התחתונות, כמו גם מעצם העצה - Sacrum וקצה הכסל - Iliac crest.

יש לשריר נקודת אחז הנמצאת בזרוע העליונה, בשקע ה-Bicipital Groove  על החלק העליון הקדמי של עצם הזרוע -Humerus.
 
לשריר הרחב גבי מספר תפקידים חשובים:

פשיטת כתף: שריר הרחב גבי אחראי על משיכת הזרוע העליונה כלפי מטה ואחורה, כמו בתנועות כמו משיכה מטה או ביצוע תנועת חתירה.
 
אדוקציה – קירוב של הכתף: שריר הרחב גבי אחראי על קירוב הזרוע העליונה לכיוון קו האמצע של הגוף, כמו בפעילויות כמו חתירה או שחייה.
 
סיבוב פנימי של עצם הזרוע: השריר תורם לסיבוב פנימי של הזרוע העליונה כשהיא במצב מכופף.
 
ייצוב: שריר הרחב גבי ממלא תפקיד בייצוב הגב התחתון והאגן במהלך תנועות כמו הרמה כבדה וכיפוף קדימה.
 


תחל:
מקור שריר הרחב גבי במספר נקודות, כולל חוליות החזה התחתונות (T7-T12), החוליות המותניות (L1-L5),   עצם העצה - Sacrum, קצה הכסל - Iliac crest, ולחיתולית המותניים והגב - Thoracolumbar fascia

 

אחז:
השריר מוחדר לרצפת החריץ הבין-שחתי של עצם הזרוע - Bicipital Groove,  שנמצא בצד הקדמי של עצם הזרוע העליונה  - Humerus.


 
אספקת דם:
אספקת הדם לשריר הרחב גבי מגיעה מעורקים שונים, כולל ענפים של העורק התת-סקפולרי -  Subscapular artery, עורק החזה -  Thoracodorsal artery והעורקים הבין-צלעיים האחוריים - Posterior intercostal arteries.


 


 שריר הרחב גבי - Latissimus Drosi

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום