Facebook

שריר הקוראקוברכיאליס -Coracobrachialis הינו שריר בולט הממוקם באזור הזרוע העליונה. זהו אחד משלושת השרירים הנצמדים לזיז הקורקואיד - Coracoid process של עצם השכמה. התפקידים העיקריים של הקוראקוברכיאליס כוללים כיפוף ואדוקציה – קירוב של הזרוע. 
 
תפקיד:
שריר הקוראקוברכיאליס עוזר בכיפוף ואדוקציה – קירוב הזרוע. כמו כן השריר מסייע בקירוב אופקי של הכתף. 

 

תחל:
זיז הקורקואיד  - קצה בליטת מקור העורב - Coracoid process

 

אחז:
חלק מדיאלי קדמי של עצם הזרוע – Humerus

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר הקוראקוברכיאליס מגיעה מענפים של עורק בית השחי - Axillary artery, כמו עורק ההומרלי הקדמי -  והענפים העולים של עורק הזרוע הקדמי - Anterior circumflex humeral artery

 


 שריר הקוראקוברכיאליס - Coracobrachialis Muscle

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום