Facebook

שריר העכוז הגדול - Gluteus maximus הינו השריר הגדול והכבד ביותר בגוף האדם. השריר ממוקם בחלק האחורי של אזור הירך והישבן והוא מכסה ויוצר את השכבה השטחית ביותר של קבוצת שרירי העכוז, הכוללת גם את שרירי העכוז האמצעי – Gluteus medius ושריר העכוז הקטן - Gluteus minimus,  מלבד השליש העליון הקדמי של שריר העכוז האמצעי – Gluteus medius.
 
שריר העכוז הגדול הינו שריר חזק הממלא תפקיד מכריע בתנועות שונות, כולל פשיטת ירך וסיבוב חיצוני ואחראי על הצורה והמראה של העכוז.

 
 
תפקיד:
התפקיד העיקרי של שריר העכוז הגדול הינו פשיטת ירך.  בנוסף, השריר מסייע ( מסייע חלש ) בתנועת הרחקת הירך מקו האמצע של הגוף - אבדוקציה וסיבוב חיצוני של מפרק הירך, תנועה זו משפיעה על ייצוב הירך במהלך פעילויות נושאות משקל.


 
תחל:
מקור שריר העכוז הגדול ממספר נקודות, כגון:
חלק אחורי של קצה הכסל  - Iliac crest.
המשטח האחורי של עצם העצה - sacrum ועצם הזנב -  Coccyx.
רקמת החיבור התאורוקולוברית - Thoracolumbar fascia.

 

אחז:
השריר מתחבר לרצועה האיליוטיביאלית - Iliotibial band וכן לגבשושית בחלק העליון האחורי של עצם הירך – Femor  -Gluteal tuberosity

 


אספקת דם:
אספקת הדם לשריר מגיעה מענפים של העורק הכסל הפנימי - Internal iliac artery.
 


 שריר העכוז הגדול -
 Gluteus Maximus

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום