Facebook

שריר המסור הקדמי - Serratus anterior ממוקם בהיבט הרוחבי של כלוב הצלעות. שמו קשור למראה המשונן או בעל שיני המסור. שריר זה חיוני לתפקוד תקין של חגורת הכתפיים. לאיזון מיקום השכמות בתנועות, הצמדת השכמות אל בית החזה וסיוע בפעולת הנשימה. 
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של שריר המסור הקדמי הינו לייצב ולמשוך את עצם השכמה. תפקיד זה חיוני בפעילויות הכרוכות בתנועות הזרועות המושכות את השכמה קדימה וכלפי מעלה, כגון דחיפה וחבטות.


 
תחל:
משטח חיצוני - החלק הלטראלי של 8 או 9 הצלעות העליונות. 

 


אחז:
שריר המסור הקדמי מתחבר לאורך המשטח הקדמי של הגבול המדיאלי של עצם השכמה, במיוחד בזווית העליונה ולאורך הגבול המדיאלי.

 


אספקת דם:
שריר המסור הקדמי מקבל אספקת דם בדרך כלל על ידי ענפים של עורקי החזה - Thoracic arteries, כגון העורק החזה הצדדי - Lateral thoracic artery.


 


 שריר המסור הקדמי - Serratus anterior

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום