Facebook

שריר הלב, נקרא גם Cardiac muscle – Myocardium הינו אחד משלושה סוגים של רקמות שריר. השניים האחרים הם שריר השלד ושרירים חלקים. שריר הלב הינו בעל מראה משורטט, לא רצוני המהווה את הרקמה העיקרית של דופן הלב.

זוהי השכבה האמצעית השרירית של הלב שנמצאת בין האפיקרדיום - Epicardium והאנדוקרדיום – Endocardium. שריר הלב מורכב משני סוגים של תאים: תאי שריר לב -  cardiomyocytes ותאים פיברובלסטים - fibroblast.
רקע                                                                                      

רקמת שריר הלב נמצאת רק בלב. סיבי שריר הלב קצרים יותר מסיבי שריר השלד ובדרך כלל מכילים גרעין אחד בלבד ( אם כי ישנם סיבי שריר בעלי עד 4 גרעיני תא ), הנמצא באזור המרכזי של התא. בדומה לשרירי השלד, שרירי הלב בעלי מראה משורטט ומאורגנים לסרקומרים, בעלי אותו ארגון רצועות כמו שרירי השלד. סיבי שריר הלב מכילים מיטוכונדריה ומיוגלובין רבים, שכן ATP מיוצר בעיקר באמצעות מטבוליזם אירובי.
 
בשונה משרירי השלד תאי סיבי שריר הלב מסועפים באופן נרחב ומחוברים זה לזה בקצותיהם על ידי דיסקים משולבים - Intercalated discs. דיסקים אלו מאפשרים לתאי שריר הלב להתכווץ בתבנית דמוית גל כך שהלב יכול לעבוד כמשאבה. התכווצויות מתואמות של שריר הלב מזרימות דם לתוך כלי הדם של מערכת הדם.
 
 


שריר הלב -  Cardiac muscle - Myocardium