Facebook

שריר הכף הארוך - Palmaris Longus הינו שריר דק הממוקם באמה. זהו אחד השרירים השטחיים של התא הקדמי של האמה. מבנה השריר אינו אחיד בין כל בני  האדם. קיימות וריאציות, שעשויות לכלול איחוי עם שריר אחר, יצירת בטן שריר נוספת או השתלבות  גידים. בחלק מהאוכלוסייה השריר אינו קיים. אחוז האוכלוסייה חסר השריר הזה משתנה בין מחקרים, עם הערכות שנעות בממוצע בכ – 15%.  שיעור זה תלוי גם בדמוגרפיה של האוכלוסייה הנחקרת, במוצא אתני ובמגדר. 
 
 
תפקיד:
בעוד שהשריר הכף הארוך אינו חיוני לפעילויות יומיומיות, הוא יכול לסייע בכיפוף שורש כף היד ולספק מתח מסוים במהלך פעילויות אחיזה. בפרקטיקה הרפואית, הוא משמש לעתים כגיד תורם בפרוצדורות כירורגיות מסוימות, כגון ניתוחי יד משחזרים או העברות גידים.

 

תחל:
שריר הכף הארוך מתחבר לאפיקונדיל המדיאלי של עצם הזרוע - Medial epicondyle of the humerus -  בליטה גרמית בצד הפנימי של המרפק.

 

אחז:
השריר עובר לאורך האמה וחודר לתוך האפונורוזיס של כף היד - יריעה סיבית רחבה המכסה את כף היד.

 

אספקת דם:
השריר מקבל את אספקת הדם שלו מענפים של העורק הרדיאלי - Radial artery והעורק האולנרי -  Ulnar artery, כלי עיקריים באמה.

 


 שריר הכף הארוך -
 Palmaris Longus

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום