Facebook

שריר הירך הקדמי - Rectus femoris  הינו אחד מארבעת שרירי הארבע ראשי הממוקמים בחלק הקדמי של הירך. לשריר הירך הקדמי תפקיד משמעותי בפשיטת מפרק הברך.
 
היות והשריר הינו דו-מפרקי - יש לו את היכולת לפעול על שני מפרקים בו זמנית. תכונה זו מאפשרת העברת כוחות יעילה יותר בין מפרקי הירך והברך ותורמת לתנועות מתואמות של הגפיים התחתונות במהלך פעילויות שונות, כגון הליכה, ריצה וניתור. 

 
 
תפקיד:
הפעולה העיקרית שריר הירך הקדמי במפרק הברך היא פשיטת הברך. במיוחד במהלך פעילויות כמו הליכה, ריצה וניתור.
 
הפעולה העיקרית שריר הירך הקדמי במפרק הירך הינה כפיפת הירך. פעולה זו חשובה במיוחד בשלב התנופה של הירך במהלך פעילויות כגון: ריצה, הליכה ועלייה במדרגות. 

 

תחל:
השריר מתחבר לשתי נקודות:
 
עצם הכסל – חלק קדמי תחתון - (AIIS).
 
שוליים עליונים של האצטבולום ( מרחשת )  – Acetabulum, שקע בתחתית האגן. 

 

אחז:
גיד הארבע ראשי, אשר מתחבר לפיקת הברך.
 


אספקת דם:
השריר מקבל אספקת דם מענפי עורק הירך - Femoral artery.
 


 שריר הירך הקדמי -
 Rectus femoris

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום