Facebook

שריר הטרפז  - Trapezius Muscle הינו שריר גדול הממוקם באזורי הגב העליון והצוואר של גוף האדם. שמו של השריר מרמז על צורתו אשר מזכירה טרפז – בעל 4 צלעות. זהו אחד השרירים העיקריים של פלג הגוף העליון וממלא תפקיד מכריע בתנועות שונות ובשליטה ביציבה.
 
 
תפקיד:
שריר הטרפז מחולק לשלושה חלקים: הטרפז העליון, הטרפז האמצעי והטרפז התחתון. לחלקים אלה נקודות חיבור ופונקציות שונות.
 
שריר הטרפז על כל חלקיו, אחראי בעיקר על מספר תנועות חשובות, כגון:
 
הרמת שכמות: החלק העליון של הטרפז מסייע בהרמת הכתפיים, כמו למשל כאשר אנו מושכים בכתפיים.
 
קירוב שכמות: הטרפז האמצעי עוזר במשיכת השכמות (שכמות) לכיוון עמוד השדרה, דבר שחשוב לתנועות כמו משיכת הכתפיים לאחור ושמירה על יציבה טובה.
 
הנמכת שכמות: הטרפז התחתון מעורב במשיכת השכמות והורדתן כלפי מטה.
 
פשיטת צוואר: כל חלקי הטרפז תורמים להארכת הצוואר, ומאפשרים להטות את הראש לאחור.
 
יציבה -  תמיכת ראש וצוואר: הטרפז עוזר לתמוך במשקל הראש והצוואר, במיוחד במהלך פעילויות כמו נשיאת משאות כבדים על הראש או הצוואר.
 


 שריר הטרפז - Trapezius Muscle 

 
תחל:
לשריר הטרפז יש מספר נקודות תחל:

מקורו של החלק העליון של השריר בעורף, בבסיס הגולגולת
ומחוליות הצוואר – C1 – C7.

מקורו של החלק האמצעי של השריר בעמוד השדרה בחוליות
הצוואר והחזה C7 – T3 -

מקורו של החלק התחתון של השריר בעמוד השדרה בחוליות החזה – T4 – T12

 


אחז:
החלק העליון של השריר - שליש צדי עליון של עצם הבריח – Clavicle.

החלק האמצעי של השריר - בליטת האקרומיון - acromion process, חלק עליון של קוץ השכם - Spina scapulae.

החלק התחתון של השריר - חלק עליון של קוץ השכם.

 


אספקת דם:
שריר הטרפז מקבל אספקת הדם מענפים של העורק התת-שוקי - Subclavian artery, כולל העורק הצווארי הרוחבי - Transverse cervical artery והעורק הצווארי השטחי - Superficial cervical artery


 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום