Facebook

שריר החזה הגדול  - Pectoralis major הינו שריר גדול בצורת מניפה הממוקם באזור בולט בקדמת החזה. לשריר חזה הגדול 3 חלקים נפרדים, החלק העליון הינו החלק שסיביו מתחילים מעצם הבריח - Clavicle.
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של החלק העליון של שריר החזה הגדול הוא להניע את מפרק הכתף והזרוע.
שריר זה ממלא תפקיד בתנועות שונות של פלג הגוף העליון כגון:
 
כפיפה של הזרוע: שריר החזה הגדול מסייע בכיפוף הזרוע במפרק הכתף, כמו בהרמת הזרוע קדימה.
 
קירוב אופקי: שריר החזה הגדול מאפשר לזרוע לנוע אופקית על פני הגוף.

 


תחל:
ראש עצם הבריח: מקורו במשטח הקדמי של החצי המדיאלי של עצם הבריח.

 

אחז:
עצם הזרוע הפרוקסימלית (עצם הזרוע העליונה). הוא מוכנס לתוך השפה הצדדית של החריץ הבין-שחתי של עצם הזרוע.

 

אספקת דם:
אספקת הדם מגיעה ממספר עורקים, כולל עורק החזה ועורק החזה הצדדי. 
 


 שריר החזה הגדול, חלק עליון - Upper Pectoralis major

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום