Facebook

שריר הדלתואיד - Deltoid muscle, הינו שריר גדול ובולט הממוקם באזור הכתף, אשר אחראי על מספר תנועות חשובות של מפרק הזרוע והכתף.
 
שריר הדלתואיד מקבל את שמו מהאות היוונית דלתא (Δ) בגלל צורתו המשולשת. זהו אחד השרירים העיקריים של חגורת הכתפיים וממלא תפקיד מכריע בתנועה וביציבות של מפרק הכתף.
 
לשריר הדלתואיד שלושה חלקים או ראשים נפרדים:
הראש הקדמי –   Anterior  deltoid.
הראש האמצעי – lateral / Intermediate deltoid.
הראש האחורי –  posterior deltoid.
שלושת הראשים הללו מקורם במקומות שונים על הכתף ויש להם תפקידים שונים.
 
תפקיד:
שריר הדלתא אחראי על מספר תנועות חשובות של מפרק הכתף, כולל:
 
הרחקת כתף – הצדדה -  Abduction. הראש האמצעי אחראי בעיקר על הרמת הזרוע הרחק מהגוף בכיוון מעלה והחוצה.
 
כיפוף מפרק הכתף, הבאת הזרוע קדימה – flexion. הראש הקדמי אחראי בעיקר על הרמת הזרוע הרחק מהגוף במישור הקדמי.
 
הראש האחורי אחראי על הארכת מפרק הכתף, הזזת הזרוע לאחור -  extension.
 
 
הפעולה המשולבת של שלושת הראשים מאפשרת מגוון רחב של תנועות כתף, מה שהופך את שריר הדלתואיד לחיוני לפעילויות המערבות את הידיים והכתפיים, כגון הרמה, הושטת יד והטלה.
 


 שריר הדלתואיד - Deltoid Muscle


תחל:
הראש הקדמי –   Anterior  deltoid, מקורו בשליש הצדדי של עצם הבריח – Clavicula.
 
הראש האמצעי – lateral / Intermediate deltoid, מקורו בזיז האקרומיון של עצם השכמה -  Scapula והחלק הסמוך של קוץ השכם - spine of the scapula  של עצם השכמה.
 
הראש האחורי –  Posterior deltoid, מקורו קוץ השכם - spine of the scapula.
 


אחז:
כל שלושת ראשי השריר הדלתא מתכנסים ויוצרים גיד יחיד המוחדר אל הגבשושית הדלתואידית -  Deltoid tuberosity של עצם הזרוע – Humerus.

 


אספקת דם:
שריר הדלתא מקבל את אספקת הדם שלו מענפים של עורק בית השחי - Axillary artery -  כלי דם מרכזי באזור בית השחי. 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום