Facebook

שריר הרקטוס אבדומיניס (  שריר הבטן הישר ) Rectus Abdominis, הינו שריר זוגי המהווה חלק מדופן הבטן הקדמית. זהו שריר ארוך ושטוח שנמשך אנכית לאורך החלק הקדמי של הבטן. השריר מכונה בדרך בשם "six-pack" או " ריבועים" בשל המראה המפולח שלו.
 
 
תפקיד:
תפקידו העיקרי של הרקטוס אבדומיניס - Rectus Abdominis הינו לקרב את כלוב הצלעות לאגן - כפיפת הגו וסיבוב אחורה של האגן - PPT. זהו שריר מפתח בפעילויות הכרוכות בכיפוף הגו, כגון כפיפות בטן. בנוסף, השריר מספק יציבות לאגן ולגב התחתון.
 


תחל:
מקורו של שריר הרקטוס אבדומיניס במפרק המחבר בין עצמות החיק (סימפיזיס פוביס). שני ראשי מוצא, שהם צמתים גידיים, יוצרים את המראה המפולח שלו.
 


אחז:
השריר מחובר לרקמת חיבור בחלק הקדמי של צלעות 5-7 של בית החזה וזיז עצם החזה -  Xiphoid process

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשריר מסופקת בעיקר על ידי העורק האפיגסטרי התחתון - Inferior epigastric artery, ענף של עורק הכסל החיצוני - External iliac artery
 


 שריר הבטן הישר - רקטוס אבדומיניס -   Rectus abdominis

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום