Facebook

שריר הארבע ראשי של הירך - Quadriceps  מורכב מקבוצה של ארבעה שרירים הממוקמים בחלק הקדמי של הירך. שרירים אלה פועלים יחד כדי להאריך את הברך וממלאים תפקיד מכריע בתנועות שונות של הגפיים התחתונות. השריר הארבע ראשי ממלא תפקיד חשוב בהארכת הברך וייצוב הברך בפעילויות כגון: הליכה, ריצה  וקפיצות. 
 
 
תפקיד:
קבוצת שרירי הארבע ראשי אחראיים לתנועות הקשורות במפרקי הירך והברך - בעיקר הארכת הברך וכפיפת הירך. תנועות אלו חיוניות לפעילויות כגון: הליכה, ריצה, עלייה במדרגות, קימה מישיבה וניתור. 

 


תחל / אחז

שריר הירך הקדמי -  Rectus femoris.

תחל:
השריר מתחבר לשתי נקודות:
 
עצם הכסל – חלק קדמי תחתון - (AIIS).
 
שוליים עליונים של האצטבולום ( מרחשת )  – Acetabulum, שקע בתחתית האגן.
 
אחז:
גיד הארבע ראשי, אשר מתחבר לפיקת הברך.
 


הראש הצידי של השריר הארבע ראשי - Vastus lateralis.
 
תחל:
מקורו הראש הצידי של השריר הארבע ראשי הינו מעצם הירך – Femor, מהטרוכנטר הגדול -  Greater trochanter של עצם הירך - בליטה גרמית בולטת קרוב למפרק הירך, הקו הבין-טרוכטרי, ההיבט הרוחבי של linea aspera, רכס אנכי על המשטח האחורי של עצם הירך  והמחיצה הבין-שרירית הצידית. נקודות מוצא אלו מספקות לשריר חיבור נרחב לעצם הירך.
 
אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך.
 
 
הראש המדיאלי של שריר הארבע ראשי  - Vastus medialis.
 
תחל:
השריר מתחבר למספר מקומות בעצם הירך – Femor. בניהם: החלק התחתון של הקו הבין-טרוכטרי - Intertrochanteric line, הקו הספירלי - Spiral line, השפה המדיאלית של רכס הירך - Linea aspera.
 
אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך.
 
 
הראש העמוק של שריר הארבע ראשי - Vastus Intermedius.
 
תחל:
מקורו של השריר במשטח הקדמי והצדדי של עצם הירך -  Femur.
 
אחז:
השריר מתחבר לגיד הארבע ראשי, אשר מחובר לבסיס פיקת הברך. 

 


אספקת דם:
אספקת הדם לארבע ראשי מסופקת על ידי ענפים של עורק הירך - Femoral artery, כולל העורק הגניקולרי היורד - Descending genicular artery.
 


 שריר הארבע ראשי של הירך -
 Quadriceps

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום