Facebook
ריקודי עם ושיפור הכושר האירובי ריקודי שורות, ריקודי מעגלים, ריקודי זוגות ועוד מהווים רק רשימה מצומצמת של ריקודי עם השכיחים בעת ריקודי עם ישראלים. ריקודים רבים נערכים ללא הפסקות כלל ואילו אחרים מאופיינים בהפסקות קצרות. האם ניתן באמצעות ריקודי עם לשפר את הכושר האירובי?
 
מסתבר שכן!
 
חשוב לדעת שביצוע פעילות אירובית על בסיס קבוע חשוב במיוחד לכל הגילאים בשל הסיבות הבאות:
באמצעותה ניתן להגביר את ההוצאה הקלורית.
ניתן לשמור על משקל חדש שהושג.
תורמת להפחתת גורמי סיכון למחלות שכיחות לרבות: מחלות לב, יתר לחץ דם, סוכרת ועוד.
מסייעת לשיפור התפקוד היומיומי כגון: הליכה למרחקים ארוכים, עלייה במדרגות ומאמצים קלים שונים.
תורמת בשיפור הרכב הדם לרבות: איזון רמת הסוכר, עלייה בכולסטרול HDL ('הטוב'), איזון רמת הסוכר, איזון רמת הטריגליצרידים, שיקום מהיר יותר ממחלות הקשורות בתפקוד מערכת לב, ריאה וכלי דם ועוד.
 
במהלך חודש דצמבר 2008, נערך מחקר בהרקדה המובילה בארץ, בהנהלתו של גדי ביטון, מרקיד וכוריאוגרף המתקיימת במרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב. במחקר נבדקו עשרות רוקדים. הרוקדים היוו קבוצה הטרוגנית מבחינות שונות:
 
גילאים שונים: 55-20.
נשים וגברים.
דרגות כושר גופני שונות.
ותק אינו זהה בריקודי עם.
תדירות הריקודים במהלך השבוע שונה מאחר לשני: חלק רוקדים2-1 פעמים בשבוע ואחרים רוקדים אף 4-3 פעמים בשבוע.
הזמן המוקדש לריקוד בכל הרקדה שונה ונע בין שעה וחצי ואף 5 ויותר!
הקבוצה שנבדקה כללה 55 איש. הדופק נבדק באופנים הבאים:
בעת מנוחה.
לאחר 15 דקות של ריקודים ללא הפסקות.
לאחר 45 דקות ללא הפסקות.
בסיום 45 דקות נערכה דקה הפסקה ומדד הדופק גם אז.
כמו כן נבדקו מספר הצעדים בשעה של ריקודי מעגלים ללא הפסקה, המרחק אותו עברו הרוקדים וכן מספר הקלוריות שנעשה בו שימוש.
 

מהממצאים עולה:
א. מרבית הרוקדים  במהלך ההרקדה שיפרו למעשה את הכושר האירובי מכיוון שבמהלך ההרקדה בזמן שנערכה הבדיקה קצב הלב היה בטווח של 60% - 75% בממוצע מהדופק המרבי* (המוגדר כ- 220 פחות הגיל לגברים ו- 226 פחות הגיל לנשים).
ב. לרוקדים בעלי כושר אירובי טוב נדרשו ריקודים אינטנסיביים במיוחד על מנת שהדופק יעלה לרמה המינמלית לשיפור הכושר האירובי (60% לפחות מדופק מרבי לאנשים בריאים). רוקדים בעלי כושר אירובי שאינו גבוה הדופק היה בסף גבוה יותר.
ג. דופק ההתאוששות היה שונה והעיד על הטרוגניות הקבוצה מבחינת הכושר האירובי. הרוקדים (בודדים) שבכושר אירובי טוב נהנו מירידת הדופק במהירות לאחר דקה של פעילות, ואילו אחרים נזקקו למספר דקות של הפסקה על מנת שהדופק ירד באופן מהותי.
 

המשתנים עליהם ניתנה תשומת הלב: 
האם ריקוד מסוים מתבצע בהליכה או בריצה, קפיצות שינויי מנחי גוף בונים וכדומה?
האם היו הפסקות במהלך הריקוד? אם כן לאיזה משך?
האם האנשים רקדו ברצף או ערכו הפסקות מדי מספר ריקודים? למותר לציין שהקבוצה שנבדקה רקדה ללא הפסקות כלל.
 
*נוסחה זו הנה בסיסית וישנן נוסחאות נוספות לחישוב הדופק המרבי.
 


מסקנות:
ריקודי עם עשויים להוות פעילות אירובית והיא  חשובה מאוד ומומלצת בכל שכבות הגילאים ובכל מצב בריאותי ובאמצעותה ניתן לגרום לשלל השפעות מיטיבות. ברם, חשוב להקפיד על ריקודים המתבצעים ברצף של לפחות 10 דקות בכל פעם. ריקודי עם הנם פיתרון מצוין לאותה אוכלוסייה שלא מבצעת פעילות גופנית על בסיס קבוע (במיוחד פעילות אירובית), אזי ניתן לשפר את היכולות הגופניות במידה ומסוימת, אך לא רק, גם בעצם ליהנות.  
 
 
נכתב על ידי ד"ר איתי זיו.
 

ריקודי עם ושיפור הכושר האירובי 

כתבות בנושא פעילות גופנית