Facebook

שרירי הרומבואידים - Rhomboids הם זוג שרירים הממוקמים בגב העליון, בין השכמות. הם ממלאים תפקיד מכריע באיזון תנועת השכמה - נמצאים בעומק שריר הטרפז ומעורבים בנסיגה (משיכה יחד) של עצם השכמה (שכמות). לשרירים אלו צורת מעוינים והם מורכבים משני שרירים נפרדים: רומבואיד מאג'ור - Rhomboid major והרומבואיד מינור- Rhomboid minor
 
 
תפקיד:
קירוב שכמות: התפקיד העיקרי של שרירי הרומבואידים הינו לקרב את עצם השכמה אל מרכז הגוף. כאשר השרירים הללו מתכווצים, הם מושכים את השכמות לכיוון עמוד השדרה – קירוב שכמות.
 
בשל הזווית היחסית בין עמוד השדרה לעצם השכמה - הרומבואיד מינור מסייע גם בהרמת השכמות.

שריר הרומבואיד מאג'ור, בנוסף, מבצע Downward Rotation

 

תחל:
רומבואיד מאג'ור -  חוליות C7 - T1.
הרומבואיד מינור-  חוליות T2 - T5.

 

אחז:
רומבואיד מאג'ור - מתחבר לגבול המדיאלי (חולייתי) של עצם השכמה.
הרומבואיד מינור- מתחבר לגבול המדיאלי (חולייתי) של עצם השכמה, מעל הרומבואיד מאג'ור.

 

אספקת דם:
אספקת הדם לשרירים הרומבואידים מגיעה מענפים של עורק השכמה הגבי - Dorsal scapular artery

 


 רומבואידים - Rhomboids


רומבואיד מאג'ור - Rhomboid major: זהו השריר הגדול יותר המתחבר לחוליות C7 - T1.

רומבואיד מינור- Rhomboid minor : זהו שריר קטן יותר מתחבר לחוליות T2 - T5.
 

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום