Facebook


קסילוז - Xylose

קסילוז הינו חד סוכר בן חמישה פחמנים, נוסחתו הינה:  C5H10O5.
קסילוז מהווה את אבן הבניין המרכזית בקסילן – קבוצת המיצלולוזות אשר מהווה מרכיב בדופן התא הצמחי. קסילוז נקשר לחומצות האמינו סרין ותראונין ומשמש ליצירת פרוטאוגליקנים כגון הפרן סולפאט וכונדרואיטין סולפט.  
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום