Facebook
כתבות ומאמרים אחרונים באתר

אסטמה הינה מחלה חסימתית נשימתית. במצב רגיל החולים יכולים לנשום ללא כל בעיה. בזמן התקף אסתמטי נוצרת היצרות הנגרמת כתוצאה מהתכווצות השרירים החלקים של דרכי הנשימה העליונות. בין הגורמים להתקף אסתמטי ניתן למצוא את קרדיט האבק, אבקנים מפרחים, פרוות של חיות, חומרים כימיים, שינויים רגשיים ופעילות גופנית.
ישנם חולי אסטמה אשר חשופים להתקפי אסטמה בעקבות פעילות גופנית אירובית

לפעילות גופנית השפעה מיטיבה על חולי אסטמה. שיפור הכושר הגופני יגרום להקטנת האוורור הריאתי במאמץ נתון ויגרום להעלאת הסף שיגרום להתקף. חולה אשר ישפר את כושרו ישפר גם את בטחונו העצמי והסיכוי שיכנס ל"מעגל הקסמים האסתמטי" הינו קטן יותר. 
 

 
מהו "מעגל הקסמים האסתמטי"?                                                

התקף אסטמה מעורר בהלה אצל החולה ואם פעילות גופנית תעורר התקף שכזה הרי שהחולה ימנע מביצועה. אי ביצוע פעילות גופנית יגרום לירידה בכושר. ירידה בכושר תגרום להגברת האוורור הריאתי במאמץ נתון – כלומר הכנסת יותר אוויר אל הריאות בזמן מאמץ ותגרום להורדת סף המאמץ שיגרום להתקף. חולה אשר נכנס למעגל יתחיל לבצע עם הזמן פעילות קלה יותר ויותר. כל פעם שיוריד את הרף כך כושרו יפחת ורגישותו תעלה. 
 
לכן חשוב להבין את המנגנונים הגורמים להתקף שכזה ולדעת איך להתמודד עם ביצוע מאמצים גופניים על מנת להגיע לשיפור הכושר הגופני.
 
 

מה גורם להתקף?                                                                    

הגורם באופן ישיר הינו נשימת אוויר קר ויבש. קירור וייבוש דרכי הנשימה בחולי אסטמה יגרמו לתגובה דלקתית והיצרות דרכי הנשימה.  
 
איזה סוג מאמץ גופני יגרום להתקף? 
סוג המאמץ אשר יגרום להתקף הינו מאמץ אירובי בדרגת מאמץ של כ – 80% - 100% מהדופק המרבי ובמשך  6 – 10 דקות. 
 
בזמן פעילות אירובית בתנאי קור ויובש, מופרשים גורמים דלקתיים במערכת הנשימה כגון: היסטמין ופרוסטגלנדינים,  אשר מגרים את היצרות דרכי הנשימה, מנגד מופרשים בגוף גורמים אחרים כגון אדרנלין אשר בזמן הפעילות הגופנית מפחיתים את ההיצרות של דרכי הנשימה. אמנם בבדיקת מאמץ נוכל להבדיל בירידה בתפקוד מערכת הנשימה אך לא יגרם התקף אסתמטי. החומרים הגורמים להיצרות של דרכי הנשימה נמצאים בדם זמן ממושך יותר מאשר הגורמים להתרחבות דרכי הנשימה. בסופו של מאמץ עצים אך קצר רמת האדרנלין בדם תרד לאחר מספר דקות ואפקט הדיכוי של היצרות דרכי הנשימה יפחת – התקף אסתמטי. אולם אם המאמץ ימשך מספיק זמן מאגרי החומרים אשר גורמים להיצרות יתרוקנו והשפעתם תפחת – סביר להניח שלא יתרחש התקף. 
 

 
מהי הפעילות העדיפה ביותר לחולי אסטמה?                                

סוגי מאמץ גופני אשר גורמים להתקפים חזקים הם ריצה ורכיבה על אופנים.  
 
שחייה הוכחה כפעילות בעלת האפקט האסמטוגני ( הגורם להתקף ) הנמוך ביותר בשל מספר סיבות:
 
1. האוויר מעל גובה פני המים רווי באדים ובעל לחות גבוהה. אוויר יבש גורם לגירוי          של דרכי הנשימה. 

2. האוויר מעל פני המים אינו מכיל אלרגנים כגון אבקנים. 

3. שחייה לעומת פעילויות גופניות אחרות דורשת אוורור ריאות נמוך יותר לאותו            מאמץ נתון. 

4. כיווץ כלי דם פריפריים – זרימת הדם הרבה יותר לכלי הדם הריאתיים גורמת              לחימומם. 

5. הלחץ ההידרוסטאטי על בית החזה מקל על הנשימה. 

6. הדופק בזמן שחיה נמוך בכ- 15 פעימות ביחס למאמצים באותה דרגת קושי על היבשה.
 
חולי אסטמה יכולים להגיע להישגים מרשימים בתחום זה, לראיה תום דולן, שחיין אמריקאי בעל שיא עולם ומדליית זהב במשחה 400 מטר מעורב אישי, אולימפיאדת סידני 2000.  
 
אין פירוש האמור לעיל שחולה אסתמטי אינו יכול לעסוק בפעילות כגון ריצה. כל שצריך הוא לבחור את דרגת המאמץ ומשך האימון בהתאמה. מומלץ להימנע מריצה בימים בהם הטמפרטורה החיצונית נמוכה והאוויר יבש. 

מומלץ כמובן לפני ביצוע פעילות גופנית כל שהיא להתייעץ עם רופא ספורט. 
 
 
 
אימון מהנה ובטוח.


פעילות אירובית ואסטמה