Facebook
כמעט כל חברה מחפשת כיום עובד יצרני ויצירתי, כלומר מיוחד וגאון בתחומו. עובד שמצופה ממנו שיהיה גם יצרני וגם יצירתי צריך להיות בסביבה אשר מספקת לו את התנאים האופטימאליים לעבודה וליצירה. ארגון אשר מבין את יחסי הגומלין שבין רווחת העובד לבין המטרות הארגוניות, מאפשר לעובד להסתייע באיש טיפול ומצפה ממנו שהוא ישפר את הפן היצרני שלו ויטפח את הפן הייחודי שלו על מנת שפוטנציאל היצירתיות שלו יתממש. 

עובד מתפתח - ארגון מפותח

השתלמויות, העשרות וסדנאות במקום העבודה מציגים בפני  העובד כי קיימת תובנה ניהולית הן לגבי הקריטיות של מתן מקום עבורו ועבור צרכיו והן לגבי הציפייה של הארגון שהסדנה תהא מקור לפיתוח הפן היצרני והיצירתי שלו.

החוקר ר' מיילס, מי שטבע את המושג "משאבי האנוש" טען כי על מנת לנצל את הפוטנציאל האנושי הבלתי מנוצל יש  לנקוט במדיניות פעילה של פיתוח כישורים ויצירת קבוצות עבודה ושיטות עבודה.

בעקבות סדנה בארגון נוצר שיח מסוג אחר מעבר לשיח הארגוני הבסיסי. מעבר לכך, שיח על תזונה, אורח חיים בריא ופעילות גופנית, יש לו השפעה על החלטות אופרטיביות ביחס לסוגיות ארגוניות שוטפות וייחודיות. חשיפה למידע בנושאים הקשורים בתזונה נכונה, משקל והרכב גוף תקין, בריאות הפרט ובריאות החברה, אלו הן סוגיות הקשורות קשר ישיר לחיים בכלל ולארגון בפרט, ומובילות באופן עקיף לכל מה שקשור ביצירתיות העובד, בתוכניות לפיתוח מנהלים, בפיתוח צוות, בחונכות של עובדים ומנהלים ולבטיחות המשימות.

עובדים ומנהלים אשר מקבלים סיוע ומיקוד לגבי סוג ואיכות המזון שאותו הם אוכלים והפעילות הגופנית שאותה הם מבצעים, מסוגלים להתוודע ליסודות היצרניים וההרסניים שלהם. בעזרת הסיוע המקצועי בתחום התזונה, הם מקבלים פרספקטיבה רחבה יותר על התמקדותם בסיטואציות שבהם הם מעורבים. סדנה לתזונה הופכת את עובדי החברה ליעילים יותר, קשובים ומרוכזים יותר, ערניים ואנרגטיים יותר, פחות לוקים במחלות ובכך הם מגדילים את איכות התרומה הפוטנציאלית שלהם, מועילים יותר לארגון וממצים את תפוקתם לארגון.

סדנה במקום העבודה הינה הזדמנות להקשיב, להבין ולתת ביטוי לא רק לצד של הארגון אלא גם לצד של העובד. סדנה במסגרת ארגון הינה מקור נוסף לתקשורת פתוחה בין ההנהלה לעובדי הארגון ולא רק כאשר העובד נדרש להגיע לשיחה עם מנהלו. זוהי דרך שונה לנהל ארגון ולחשוב כיצד להניע אותו ואת עובדיו קדימה. הפקת פעילות מהנה מעלה את שביעות רצון העובד ובכך גורמת לשימור עובדים. 

ייעוץ לחברות

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום