Facebook
מולקולת הספינגוזין מהווה בסיס ליצירת ספינגוליפידים -  Sphingolipids. מולקולת ספינגוזין אשר קשורה אליה חומצת שומן הופכת לבסיס הקרוי סרמיד – Ceramide. מולקולות סרמיד נקשרות לקבוצות נוספות בקבוצת הכהל הראשונה.

מולקולת סרמיד אליה קשורה קבוצת פוספוכולין – Phosphocholine או קבוצת פוספואתנולאמין – Phosphoethanolamine נקראת ספינגומיאלין – Sphingomyelin.

מולקולת סרמיד אליה קשורה מולקולת סוכר אחת נקראת סרברוזיד – Cerebroside.

מולקולת סרמיד אליה קשורה קבוצת אוליגוסכרידים - Oligosaccharide ומולקולה אחת או יותר  של חומצה סיאלית - Sialic acid, נקראת גנגליוזיד – Ganglioside.
משפחת הספינגוליפידים משמשים כמתווכים תאיים חשובים המעורבים, שגשוג והתמיינות תאים, מוות והזדקנות תאים,  תגובות לחץ, נמק, ותהליכי דלקת.


ספינגוזין -1 פוספט – Sphingosine-1-phosphate
ספינגוזין -1 פוספט מוגדר גם בשם ליזוספינגוליפיד - lysosphingolipid, מאחר והינו מתקבל מפירוק של מולקולת סרמיד.  

 
ספינגוזין -1 פוספט הינו מתווך ליפידי ביו-אקטיבי אשר נמצא בעיקר בדם, מאחר והינו מתקבל ממברנות של ליפופרוטאינים כגון ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה – HDL.
 

מושגים

ספינגוזין - Sphingosine

לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום

 
ספינגוזין – Sphingosine הינה תרכובת אורגנית אשר משויכת לקבוצת האמינו אלכוהוליים -  Aminoalcohols. מולקולת הספינגוזין מכילה הן קבוצת אמין - NH2 והן קבוצת כהל – OH.