Facebook


סורבוז - Sorbose

סורבוז הינו חד סוכר בעל שישה פחמנים, נוסחתו הכימית הינה C6H12O6.
סורבוז משמש לייצור ויטמין C סינטטי. 
לפגישת היכרות ללא
התחייבות וללא תשלום